Sökning: "Studentorganisationer"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet Studentorganisationer.

 1. 1. Strategiskt arbete i ideella organisationer : Optimera det strategiska arbetet utan ekonomiska incitament

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Andreas Bågfeldt; [2019]
  Nyckelord :Student Organizations; Strategic work; Leadership; Voluntary work; Chalmers; Motivation; Continuity; Mechanical engineering division; Studentorganisationer; Strategiskt arbete; Ledarskap; Ideellt arbete; Chalmers; Motivation; Kontinuitet; Maskinteknologsektionen;

  Sammanfattning : Inom ett väldigt forskningsintensivt område, strategiskt arbete, identifierades ett hålrum inom den tillgängliga litteraturen som berörde strategiska satsningar inom ideella organisationer utan direkt ekonomiskt intresse. Den här uppsatsen har därför haft till syfte att fylla det här tomrum och det har gjorts genom en kvalitativ fallstudie vid Chalmers Tekniska Högskola där två ideella studentorgansiationer, Chalmers Studentkår och Maskinteknologsektionen, har undersökts. LÄS MER

 2. 2. Från påstående till skyldighet: en funktionell analys av Studentlundsavtalet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Svenska

  Författare :Laura Nordén; [2018]
  Nyckelord :funktionell grammatik; juridiskt språk; kontext; språkhandling; modalitet; Studentlund; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : I denna uppsats analyseras språkliga val i ett juridiskt avtal som reglerar samarbetet mellan olika studentorganisationer. Bakgrunden är att organisationerna tidigare har uttryckt att samarbetet är svårt att förstå. Syftet är därför att undersöka hur rättigheter och skyldigheter uttrycks i avtalet. LÄS MER

 3. 3. Vad kan organisationer satsa på för att skapa engagemang? : En korrelationsstudie om engagemang i studentorganisationer

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Klara Lampa; [2016]
  Nyckelord :Engagemang;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har visat att engagemang är positivt, både för individen själv och för den organisation han eller hon engagerar sig i. För att undersöka vad organisationer kan satsa på för att skapa engagemang gavs en webbenkät ut till fyra studentorganisationer. LÄS MER

 4. 4. Nu kör vi! Det engagemangsskapande ledarskapet inom volontärskap

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Jeanette Larsson; Elin Hansson; [2016]
  Nyckelord :engagemang; volontärskap; transformativt ledarskap; efterföljarskap; studentnation; Business and Economics;

  Sammanfattning : Med en teoretisk utgångspunkt i engagemang, volontärskap och ledarskap - mer specifikt transformativt ledarskap - har uppsatsen som syfte att undersöka och analysera hur ledningen i en organisation som bygger på frivillig arbetskraft skapar och bibehåller engagemang. Vi vill även undersöka hur ledarskapet fungerar i en organisation som präglas av en stor omsättning på människor, samt där en person i ledningen har positionen som mest under ett år. LÄS MER

 5. 5. Etablerade studentorganisationers alkoholpolicy vid Lunds universitet ur ett hälsofrämjande perspektiv

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för hälsovetenskap

  Författare :Ingrid Klink; [2014]
  Nyckelord :Alkoholpolicy; ansvarsfull alkoholservering; hälsofrämjande; studentorganisationer;

  Sammanfattning : .... LÄS MER