Sökning: "Students specializing in intensive care"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Students specializing in intensive care.

  1. 1. Simulera mera : Ger övning färdighet?

    Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola

    Författare :Johan Björk; Kristofer Ellery; [2012]
    Nyckelord :Team; Patient safety; Students specializing in intensive care; Simulation training; Team; Patientsäkerhet; Specialistsjuksköterskor; Intensivvård; Simulatorträning;

    Sammanfattning : Bakgrund: Kommunikation mellan personal inom hälso- och sjukvården är viktiga faktorer för att kunna garantera patienten säker vård. Sjuksköterskan ska ha kompetens att kunna fördela och koordinera uppgifter samt ha översikt av teamarbetet. Sjuksköterskan bör ha kunskap om säkerhetsarbete för att kunna garantera säker vård. LÄS MER