Sökning: "Students"

Visar resultat 1 - 5 av 10715 uppsatser innehållade ordet Students.

 1. 1. Examining Facebook Use, Self-compassion and its Interactions With Subjective Well-being

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Måns Andersson; [2019]
  Nyckelord :Social network services; Facebook; subjective well-being; self-compassion; sociala medier; Facebook; subjektivt välbefinnande; självmedlidande;

  Sammanfattning : The use of social network services (SNS) has exponentially grown especially among younger generations. Facebook (FB) use today constitutes a part of many university students’ everyday life. At the same time, research interest for self-compassion has grown tremendously. LÄS MER

 2. 2. Musik på fritiden - en studie om hur några elever i årskurs 7, 8 och 9 möter musik på sin fritid.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Sabina Håkansson; [2019]
  Nyckelord :Musikskapande; ensemblespel; musikupplevelser; musiklyssning; fritidsmusicerande;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Individanpassad matematikundervisning-hur funkar det? : En kvalitativ studie om matematiklärares handledning och tankar om begreppet individanpassning med fokus på området funktioner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Sofia Weimer; Frida Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Individualized teaching in mathematics; Functions; Upper-secondary school; Individanpassad matematikundervisning; Funktioner; Gymnasieskolan;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to study how teachers in mathematics in upper-secondary school think about the concept of individualized teaching and their way of tutoring students in a classroom environment. The study focuses on the area of functions. LÄS MER

 4. 4. Inquiry-Based Student Learning Activities for Upper Secondary School Chemistry

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jonathan Nielsen; [2019]
  Nyckelord :core content; chemistry education; chemistry; inquiry-based learning; state prescribed curriculum; Swedish upper secondary school;

  Sammanfattning : Läroplanen för gymnasiets Kemi 1 och Kemi 2 förespråkar elevplanerade laboratorieövningar. Men de nuvarande populära kurslitteratur som används för att undervisa Kemi 1 och Kemi 2 beskriver primärt bara elevlaboratorier med fullständiga instruktioner för eleverna att följa. LÄS MER

 5. 5. Parametric design with Visual programming in Dynamo with Revit : The conversion from CAD models to BIM and the design of analytical applications

  Master-uppsats, KTH/Byggvetenskap

  Författare :Darwn Nezamaldin; [2019]
  Nyckelord :BIM Dynamo Revit Parametric design Visual programming;

  Sammanfattning : Nowadays, there is a big strive to achieve faster and more accurate results of designing buildings in construction companies. Construction companies that work with the design part are continuously searching for methods to increase efficiency in the working process. LÄS MER