Sökning: "Studie- och yrkesvägledning"

Visar resultat 1 - 5 av 304 uppsatser innehållade orden Studie- och yrkesvägledning.

 1. 1. Förskolebarns fria lek : En studie om pedagogers arbete med yrken i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Maria Modén; Marie-Louise Andersson; [2022]
  Nyckelord :Gender stereotype occupational patterns; preschool children; preschool teachers; gender; career counseling; könsstereotypa yrkesmönster; förskolebarn; förskolepedagoger; genus; studie- och yrkesvägledning;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to investigate how teachers and teaching assistants work with gender roles and vocational pattern among the children in preschool. To find out, a qualitative survey was conducted in the form of 11 interviews with preschool teachers and assistant personnel, who worked with children aged 1-6 years. LÄS MER

 2. 2. Från främjande till tämjande

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Pär Franzén; Ola Lundin; [2021-05-24]
  Nyckelord :Gymnasiesärskola; Förberedelse; Övergång; Anställningsbarhet; Studie- och yrkesvägledning;

  Sammanfattning : I själva övergången mellan skola och arbetsliv situeras vägledaren. Dessa ska symbolisera den totala kompetens särskolans elever utvecklat och ska ha en djup insikt i elevernas intressen och förmågor för att på så sätt kunna hitta en meningsfull framtida sysselsättning, något som innebär en djup betydelse för individen. LÄS MER

 3. 3. Från frånvaro till valkompetens : En kvalitativ studie om studie- och yrkesvägledares arbete med elever som har problematisk frånvaro

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Lisa Hallin; Björn Södergren; [2021]
  Nyckelord :studie- och yrkesvägledning; problematisk frånvaro; skolplikt; väl underbyggda val; psykisk ohälsa; utanförskap; skolavhopp; careershipteorin;

  Sammanfattning : I denna examensuppsats undersöker författarna hur erfarna studie- och yrkesvägledare arbetar med ungdomar med problematisk frånvaro. Studien är avgränsad till grundskolan och är baserad på semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 4. 4. Digital studie- och yrkesvägledning - möjligheter och hinder : En studie om digital kompetens inom vuxenutbildningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Maria Stjernfeldt; [2021]
  Nyckelord :Studie- och yrkesvägledare; klienter; digital vägledning; kommunikation; in- terkulturellt möte; sociokulturellt perspektiv; konstruktivism; karriärvägledning; digitalt språk; digitalt infödda och digitala invandrare.;

  Sammanfattning : Digitaliseringen av samhället de senaste årtiondena har på många sätt förändrat studie- och yrkesvägledarnas arbetssätt vilket har medfört nya möjligheter och utmaningar. Den på- gående Coronapandemin har påskyndat den digitala transformationen eftersom studie- och yrkesvägledning tvingats drivas på distans. LÄS MER

 5. 5. Studie- och yrkesvägledning av nyanlända i vuxenutbildningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Faris Mahmud Jimie; Freddy Åström; [2021]
  Nyckelord :Studie- och yrkesvägledning; nyanlända; vuxenutbildning; holistiskt synsätt; interkulturell vägledning; utrikesfödda;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att öka förståelsen för hur studie- och yrkesvägledare arbetar med vägledning av nyanlända i vuxenutbildning. Studien har följt ett kvalitativt tillvägagångssätt, med intervju som metod. Intervjun genomfördes med fem verksamma studie-och yrkesvägledare som arbetar i närkontakt med nyanlända. LÄS MER