Sökning: "Studie- och yrkesvägledning"

Visar resultat 1 - 5 av 279 uppsatser innehållade orden Studie- och yrkesvägledning.

 1. 1. Från främjande till tämjande

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Pär Franzén; Ola Lundin; [2021-05-24]
  Nyckelord :Gymnasiesärskola; Förberedelse; Övergång; Anställningsbarhet; Studie- och yrkesvägledning;

  Sammanfattning : I själva övergången mellan skola och arbetsliv situeras vägledaren. Dessa ska symbolisera den totala kompetens särskolans elever utvecklat och ska ha en djup insikt i elevernas intressen och förmågor för att på så sätt kunna hitta en meningsfull framtida sysselsättning, något som innebär en djup betydelse för individen. LÄS MER

 2. 2. Valkompetens på låg- och mellanstadiet : En studie om hur lärare arbetar med att utveckla elevers valkompetens och dess betydelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Jonas Andersson; Desirée Larsson Dahlberg; [2021]
  Nyckelord :låg- och mellanstadiet; studie- och yrkesvägledning; valkompetens; vägledning i vid bemärkelse; väl underbyggda studie- och yrkesval;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur vägledning i vid bemärkelse bedrivs på låg- och mellanstadiet samt vilken betydelse arbetet kan ha för elevernas utveckling av valkompetens utifrån lärares uppfattning. Problemformuleringen utgår från att alla elevers behov av vägledning ska tillgodoses i samtliga skolformer, däremot visar det sig att elever inte får kontinuerlig vägledning under sin utbildning. LÄS MER

 3. 3. Vägen mot etablering : En kvalitativ studie kring nätverkandets betydelse för etableringen på arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Rasha Saab; Laila Goneily; [2021]
  Nyckelord :Immigrants; Social network; Social capital; Labor market establishment; Social network analysis; Study and career guidance; MILNET; Invandrare; Socialt nätverk; Socialt kapital; Arbetsmarknadsetablering; Social nätverksanalys; Studie- och yrkesvägledning; MILNET;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få en helhets förståelse för sociala nätverkens betydelse i etableringen på den svenska arbetsmarknaden för arabisktalande och persisktalande individer som har invandrat till Sverige. Studien ämnar även att besvara på hur informanterna använder sitt sociala nätverk för etablering på arbetsmarknaden, på vilket sätt de upplever att kompetenser och kunskap har för betydelse i etableringen på den svenska arbetsmarknaden samt vilken betydelse platsen har för nätverkande och etablering. LÄS MER

 4. 4. Vid vägledning är också vägledning : En kvalitativ studie om vid vägledning på lågstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Caroline Engström; Gunilla Jenssen; [2020]
  Nyckelord :Studie- och yrkesvägledning; vid vägledning; lågstadiet; valkompetens; handlingshorisont; riktlinjer;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att undersöka hur arbete med vid vägledning på lågstadiet utförs av, och fördelas mellan, studie- och yrkesvägledare och lågstadielärare. Syftet inbegriper även hur intervjupersonerna upplever att den vida vägledningen på lågstadiet påverkar eleverna. LÄS MER

 5. 5. ”DET ÄR SVÅRT, MEN FORSKNING ÄR JU SVÅRT” : En kvalitativ intervjustudie om samverkansforskning inom studie- och yrkesvägledning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Sandra Rådahl; [2020]
  Nyckelord :samverkansforskning; forskningskommunikation; studie- och yrkesvägledning; samverkansprojekt; akademi; praktik;

  Sammanfattning : ”Det är svårt, men forskning är ju svårt” är en kvalitativ intervjustudie som handlar om samverkansforskning på studie- och yrkesvägledningens område. Studiens syfte är att undersöka förutsättningarna för en god samverkan i olika samverkansprojekt inom studie- och yrkesvägledning. LÄS MER