Sökning: "Styleanalysis"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Styleanalysis.

  1. 1. Ärkeängeln Mikael: En historiografisk undersökning av svensk medeltida träskulptur

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

    Författare :Jill Groth; [2018-11-12]
    Nyckelord :Medieval Age; S.t Michael; Woodsculpture; Historiography; Styleanalysis; Swedish Heritage;

    Sammanfattning : This essay is an investigation of medieval woodsculptures picturing S.t Michael from 1200-1275, today preserved in Swedish churches and museums. No uniform research have been made of solely the archangel Michael as a medieval cultimage before. LÄS MER