Sökning: "Styrbjörn Olsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Styrbjörn Olsson.

 1. 1. Effektivisering av ROT - produktionen : En tids-, kostnads- och miljömässig analys

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Styrbjörn Olsson; Simon Candler; [2021]
  Nyckelord :Construction; Production; Planning; Efficiency; Lean; Logistics; Waste; Exchange of learning experiences; Digitization; Climate; Environment; Reparation; ombyggnad och tillbyggnad; Byggproduktion; Planering; Effektivisering; Lean; Logistik; S-kostnader; Erfarenhetsåterföring; Digitalisering; Slöserier; Klimat; Miljö;

  Sammanfattning : Att effektivisera byggproduktionen är idag en högst relevant fråga då västvärldens länder har satt upp stränga miljömål för de kommande decennierna. Byggsektorn står för en oproportionerligt stor del av miljöbelastningen i dag och en effektivisering av branschen skulle utöver miljöaspekterna även leda till tids- och kostnadsbesparingar, något som det anses finnas stor potential till. LÄS MER

 2. 2. Payback periods for photovoltaics integrated in nonbuilding structures

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Styrbjörn Olsson; Simon Candler; [2019]
  Nyckelord :Solar panels; Renewable energy; Payback periods; Nonbuilding structures; Climate; Environment; Railway; Road tunnel;

  Sammanfattning : In order to provide Sweden and other countries across the globe with energy in a long-term and sustainable manner that accounts for our global environmental goals, we need to adopt more sources of renewable energy. Solar panels and other forms of solar power is one of these renewable energy sources that has a lot of potential and the technology has become increasingly more common in Sweden and other parts of the world in the latest decades. LÄS MER