Sökning: "Styrelser"

Visar resultat 1 - 5 av 176 uppsatser innehållade ordet Styrelser.

 1. 1. Kvinnor, hjälper eller stjälper de kreditbetygen?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofie Mattsson; Oscar Pålsson; Frida Rosén; [2021]
  Nyckelord :Kreditbetyg; Kvinnliga styrelseledamöter; S P Global Ratings; Europa; Könskvoteringslagar; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Kvinnor, hjälper eller stjälper de kreditbetygen? En kvantitativ studie om hur kvinnor i styrelser påverkar företags kreditbetyg Seminariedatum: 2021-01-15 Kursnamn: FEKH89, Examensarbete i Finansiering på kandidatnivå, 15hp. Författare: Sofie Mattsson, Oscar Pålsson, Frida Rosén Handledare: Anamaria Cociorva Nyckelord: kreditbetyg, kvinnliga styrelseledamöter, S&P Global Ratings, Europa, könskvoteringslagar. LÄS MER

 2. 2. Kvinnliga styrelseledamöters betydelse för prestationer på börsen : En studie om kvinnliga styrelseledamöter bland svenska nyintroduktioner mellan 2010 - 2019

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Hanna Liljegren; Sara Lealem; [2021]
  Nyckelord :Stock return; female board members; diversity; gender equality; Aktieavkastning; kvinnliga styrelseledamöter; diversifiering; jämställdhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Offentlig information som finns tillgänglig visar att det är en stark majoritet män i bolagsstyrelser. I takt med att mångfald diskuteras i samhället och allt fler yrken blir mer jämställda, har styrelserummens könsdiversifiering inte omvandlats på samma sätt jämfört med andra yrken. LÄS MER

 3. 3. Digitalisera eller dö : En kvalitativ studie av hur styrelsens roll och sammansättning kan påverkas vid implementering av e-handel

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Felix Forsmark; Oliver Månsson; [2021]
  Nyckelord :Corporate governance; e-commerce; board of directors; board member; Bolagsstyrning; e-handel; bolagsstyrelse; styrelseledamot;

  Sammanfattning : Idag finns det mycket existerande forskning gällande bolagsstyrning. Mycket av denna forskning handlar om bolagsstyrelser, dess struktur, roll och sammansättning. Forskningsområdets fokus har oftast legat hos de traditionella bolagen vilka givit god grund till information och vetskap kring ämnet. LÄS MER

 4. 4. Strategiskt risktagande hos bolag på Stockholmsbörsen : En studie om hur sammansättningen av ledningsgrupp och styrelse påverkar det strategiska risktagandet i svenska börsbolag

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Linda Kembring; Lovisa Tillmar; [2021]
  Nyckelord :Board of directors; Top management team; Strategic risk taking; Gender equality; Upper Echelons; Strategic decision making; Bolagsstyrelse; Ledningsgrupp; Strategiskt Risktagande; Jämställdhet; Upper Echelons; Strategiskt Beslutsfattande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kvinnors väg till toppositioner inom näringslivet kantas av fler hinder än deras manliga motsvarigheter. En anledning kan vara de antaganden som finns kring kvinnors riskundvikande. Liknande antaganden finns även när det kommer till ålder och ämbetstid i beslutsfattande positioner. LÄS MER

 5. 5. Hippologernas arbetsmarknad : bakomliggande faktorer till yrkesbyte efter avslutad utbildning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Matilda Fagerlind; Johanna Vasara-Hammare; [2021]
  Nyckelord :equine science students; change of vocation; working conditions;

  Sammanfattning : Equine students labour market – reasons to change career The Swedish University of Agricultural Science offers a variety of courses and educations in the field of agriculture, natural sciences, forestry and environmental science. Equine Science is one of the bachelor programs. It was founded in the year of 1994. LÄS MER