Sökning: "Styrelserepresentation för de anställda"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Styrelserepresentation för de anställda.

 1. 1. Arbetstagarinflytande vid bolagisering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Maria Sjögren; [2008]
  Nyckelord :Arbetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar det legala arbetstagarinflytandet i svenska privat-ägda bolag vid en bolagisering. De rättsregler som normalt är tillämpliga vad gäller inflytande i relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare pre­senteras, samt deras tillämplighet i och inför en bolagiseringssituation. LÄS MER

 2. 2. Arbetstagarinflytande i europabolag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Enikö Gaal; [2005]
  Nyckelord :EU-rätt; SE-direktiv; europabolag; arbetstagarinflytande; före- och efterprincip ; Juridical science; Rättsvetenskap; juridik; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Efter drygt trettio år av diskussioner och förhandlingar kunde enighet bland EUs medlemsländer uppnås och rättsakterna: förordningen om stadga för europabolag och det kompletterande direktivet om arbetstagarinflytande i europabolag antas den 8 oktober 2001. Då medlemsländerna ej kunde enas om att europabolagen endast skulle lyda under EUs lagar, överlämnades flertalet frågor att regleras via nationell rätt. LÄS MER