Sökning: "Suad Mohamed"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Suad Mohamed.

 1. 1. Kurd i hemmet men svensk i samhället : En studie av unga kurdiska kvinnors förhållningssätt till sig själva och det svenska samhället

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Sofia Ali; Suad Mohamed; [2009]
  Nyckelord :kultur; identitet; kurd; Kurdistan;

  Sammanfattning : I denna studie analyseras fem unga kurdiska kvinnors upplevelser av sina levnadsförhållanden i Sverige. Utifrån en kvalitativ undersökningsmetod och med hjälp av intervjuer, har faktorer som språk, föräldrarnas religion, traditioner och kultur granskats. LÄS MER

 2. 2. Dubbla identiteter, gringopolare, blattesvenska = Invandrarungdomar i Sverige? : En studie om invandrarungdomars syn på kultur, identitetsskapande, språk och grupptillhörighet

  L2-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Suad Mohamed; Shima Shokoohi; Sofia Ali; [2008]
  Nyckelord :Identitet; invandrare; etnicitet; kultur.;

  Sammanfattning : Ungdomars uppfattningar om kulturmöten och dess inverkan för deras identitetsskapande process är vad denna antologi handlar om. Bidragen, som metodologiskt utgår från Grundad teori, bygger på observationer och intervjuer genomförda på geografiskt olika platser i Sverige. Teoretiskt knyter studierna an till identitet och etnicitet. LÄS MER