Sökning: "Subjectivity"

Visar resultat 1 - 5 av 349 uppsatser innehållade ordet Subjectivity.

 1. 1. Hybridization of the Self, Colonial Discourse and the Deconstruction of Value Systems : A Postcolonial Literary Theory Perspective of Literature inculpating Colonialism

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Brian Burns; [2021]
  Nyckelord :Postcolonialism; Postcolonial Literary Theory; Hybridization; Walker; Malouf; Phillips; Achebe; Freud; Nietzsche; Bhabha; Siad; McLeod; Barry;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to provide a perspective on literature inculpating colonialism using postcolonial literary theory and method. The subject material incorporates four novels studied during the literature modules for the English course at Högskolan Gävle (HIG). LÄS MER

 2. 2. Valuation of Small Private Firms - A review of the most common theoretical frameworks for valuing firms, applied on a small private Swedish business

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Max Mauritz; Edvin Svensson; [2020-07-07]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis aims to provide the reader with an overview of the current issues and practices of valuing small private firms. Focusing on methods such as; Asset-, Income-, Multiple- and Real option-based approach. Thenceforth, applying said practices on an earlier cross-national acquisition of a small private Swedish firm. LÄS MER

 3. 3. Sentimentanalys av svenskt aktieforum för att förutspå aktierörelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Medicinteknik och hälsosystem; KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Michel Sebastian Ouadria; Ann-Stephanie Ciobanu; [2020]
  Nyckelord :Sentiment analysis; Stock market; Machine Learning; Support Vector Machine; Naive Bayes; Extreme Gradient Boosting; Sentimentanalys; Aktiemarknad; Maskininlärning; Stödvektormaskin; Naive Bayes; Extreme Gradient Boosting;

  Sammanfattning : Förevarande studie undersöker möjligheten att förutsäga aktierörelse på en dagligbasis med sentimentanalys av inlägg från ett svenskt aktieforum. Sentimentanalys används för att finna subjektivitet i form av känslor (sentiment) ur text. LÄS MER

 4. 4. Att vila på demokratins grund : En idéanalys av förskolans demokratiska utbildning- nationellt och lokalt

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Jenni Nilsson; [2020]
  Nyckelord :demokrati; demokratisk utbildning; förskola; kvalitet; styrning; demokratisk subjektivitet; huvudman; läroplan;

  Sammanfattning : The aim of this study is to analyse ideals of democratic education in the Swedish preschool in documents produced on a national level and on a local level. The study is an ideal-analysis and is based on a close reading of the national curriculum for preschool and quality documents produced by five municipal preschool authorities. LÄS MER

 5. 5. Uttrycksmaskinen : Subjektivitet, kollektivitet och språkets deterritorialisering i Johan Jönsons Efter arbetsschema

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Estetik

  Författare :Marcus Rombo; [2020]
  Nyckelord :Johan Jönson; Deleuze; Guattari; minor literature; minor poetry; poetry; deterritorialization; literary machine; collective assemblage of enunciation; subjectivity; Johan Jönson; Deleuze; Guattari; mindre litteratur; mindre poesi; poesi; deterritorialisering; litterär maskin; utsägandets kollektiva anordning; subjektivitet;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar poeten Johan Jönsons Efter arbetsschema från 2008 med hjälp av det begrepp om en ’mindre’ litteratur som utvecklas av Gilles Deleuze och Félix Guattari i deras studie av Franz Kafka. Deleuzes och Guattaris begrepp, som innebär ett särskilt förhållningssätt till den större, etablerade litteraturen, vecklas ut successivt genom uppsatsen för att varvas med läsningar av Jönsons verk. LÄS MER