Sökning: "Subjektiva normer"

Visar resultat 1 - 5 av 75 uppsatser innehållade orden Subjektiva normer.

 1. 1. Vad innebär neutralitet i den svenska icke-konfessionella religionsundervisningen i praktiken?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Embla Asklöf; [2021]
  Nyckelord :Icke-konfessionell; neutralitet; religion; religionsundervisning; sekularitet;

  Sammanfattning :   Denna kunskapsöversikt behandlar neutralitet i religionsundervisningen i Sverige idag. Syftet med arbetet är att undersöka vad forskningen säger om lärares neutralitet i den icke-konfessionella religionsundervisningen idag, samt hur den svenska samhällsdiskursen kring religion och sekularitet påverkar religionsklassrummet. LÄS MER

 2. 2. ”Jag vill inte leva ett liv där jag märker att varje fotsteg som jag har tagit har lämnat spår av förstörelse” : En kvalitativ studie kring avgörande faktorer för en persons minskade klimatpåverkan

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Caroline Gudmé; [2021]
  Nyckelord :klimatpåverkan; miljöhänsyn; teorin om planerat beteende TPB ; värdeuppfattning-norm-teorin VBN ; kognitiv dissonans; social praxisteori;

  Sammanfattning : Det är numera konstaterat att klimatförändringar kommer förändra förutsättningarna förmänniskor på jorden. Syftet med uppsatsen är därmed att undersöka vad som motiverarpersoner att minska sina klimatutsläpp och vilka hinder de kan stöta på. LÄS MER

 3. 3. Användning, syfte och klassificering av proteinprodukter i relation till subjektiva normer : En kvantitativ undersökning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Lizette Gustafsson Vestling; Molly Möller; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktion: Forskning har visat att syftet med användning av proteintillskott ofta är förknippat med träning, hälsofrämjande effekter och träningsresultat. Det finns ingen tydlig definition eller klassificering av dessa produkter, vilket gör det svårt att jämföra studier. LÄS MER

 4. 4. När normen tystar : Den rådande normen om cannabis som läkemedel

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Malin Kjellman; Emma Weimedal; [2020]
  Nyckelord :Cannabis; Norms; Stigma; Stamping; Criminality; Sociology; Authority; Cannabis; Normer; Stigma; Stämpling; Kriminalitet; Sociologi; Makt;

  Sammanfattning : Sverige är ett av de länder som valt att nogsamt prova effekten av cannabis som läkemedel innan en juridisk ställning kan tas till fullo. Bortsett från den juridiska process råder en norm om cannabis som läkemedel i vår individualiserade tid. LÄS MER

 5. 5. Att vara kvinna i en mansdominerad bransch : En intervjustudie om kvinnliga sjömäns upplevelser av kulturell exkludering

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Jennie Norén; Karin O'Mahony; [2020]
  Nyckelord :Kvinnliga sjömän; Organisationskultur; Genus; Könsstrukturer; Kulturell exkludering; Lätta ankar; Me too;

  Sammanfattning : Sjömansyrket har länge varit mansdominerat och det ter det sig därför intressant att undersöka de kvinnliga sjömännens subjektiva erfarenheter av att vara minoritet. Studiens syfte är att undersöka kulturell exkludering av kvinnor som minoritet i en mansdominerad bransch. LÄS MER