Sökning: "Submarine communication"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Submarine communication.

 1. 1. Design and Evaluation of V/UHF Satellite Communication Antennas for Naval Applications

  Master-uppsats, KTH/Elektroteknisk teori och konstruktion

  Författare :Hampus Bäckström; [2018]
  Nyckelord :Antenna design; Antenna simulations; QHA; Submarine communication; SatCom; MUOS; Legacy; Antenndesign; Antennsimulering; QHA; Ubatskommunikation; Satellitkommunikation; MUOS; Legacy;

  Sammanfattning : In this master thesis, compact antenna design aimed towards naval applicationshave been designed, analyzed and evaluated. There is a recentinterest in the development of compact antennas to be used for smallersubmarine models, and with a smaller hull on a submarine, communicationand antenna systems must be adapted and minimized, which limitsantenna design. LÄS MER

 2. 2. Software defined acoustic underwater modem

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknikAkademin för innovation, design och teknik

  Författare :Jakob Lindgren; [2011]
  Nyckelord :underwater; modem; signal processing;

  Sammanfattning :  Today many types of communication are employed on seagoing vessels, such as radio, satellite and Wi-Fi but only one type of communication is practical for submerged vessels, the acoustic underwater modem. The "off-the-shelf" modems are sometimes difficult to update and replace, especially on a large submarine. LÄS MER

 3. 3. Kan obemannade undervattensfarkoster förbättra ubåtens förmågor?

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Lars Flygar; [2006]
  Nyckelord :Military-technology; Ubåtar; Obemannade farkoster; Uppsatser; Chefsprogrammet; Chefsprogrammet 2004-2006; Chefsprogrammet teknik 2004-2006; Militärteknik;

  Sammanfattning : Denna uppsats ger ett bidrag till frågeställningen runt hur en obemannad undervattensfarkost (UUV) kan ge operationsfördelar för en konventionell ubåt. Uppsatsen grundar sig på en analys av den amerikanska flottans UUV-planer samt en operativ kommersiell undervattensfarkost (HUGIN) från företaget Kongsberg i Norge. LÄS MER

 4. 4. Hydroakustisk kommunikation : nya förmågor i marinen?

  L3-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Håkan Nilsson; [2002]
  Nyckelord :Military-technology; Undervattensakustik; Undervattensteknik; Ubåtar; Uppsatser; Chefsprogrammet; Chefsprogrammet 2000-2002; Chefsprogrammet teknik 2000-2002; Militärteknik;

  Sammanfattning : Huvudsyftet med denna uppsats är att visa på ett behov av och möjligheterna med hydroakustiskkommunikation mellan ubåtar, ytstridsfartyg och helikoptrar. Ubåtars uppträdande ställer särskilda krav påkommunikationsvägar. LÄS MER

 5. 5. Exploration of submarine fans along the Coffee Soil Fault in the Danish Central Graben

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Jakob Magnusson; [1999]
  Nyckelord :seismic; Early Cretaceous; Late Jurassic; Danish Central Graben; submarine fans; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : On the footwall side of the Coffee Soil Fault in the Danish Central Graben, five potential petroleum reservoir structures were distinguished on seismic images. The deposits were formed during the Late Jurassic-Early Cretaceous transition. LÄS MER