Sökning: "Substanssyndrom"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Substanssyndrom.

 1. 1. Vikten av att bygga broar vid samsjuklighet : Samverkan mellan olika professioner och utmaningar för personalen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete; Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Mariel Mattila; Sandra Hammarlund; [2020]
  Nyckelord :Disabilities; Comorbidity; Collaboration; Substance use disorder; Funktionsnedsättningar; Samsjuklighet; Samverkan; Substanssyndrom;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine staff's experiences of comorbidity between persons with disabilities and substance abuse disorder as well as collaboration between the concerned occupational activities. We used a qualitative method and interviewed six informants from four different municipalities. LÄS MER

 2. 2. När drogerna tar över : En kvalitativ analys av personers upplevelser av att leva med substanssyndrom

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Lotta Johansson; Julia Gruffman Friman; [2020]
  Nyckelord :substance abuse syndrome; addiction; opioids; abuse; experiences; substanssyndrom; beroende; opioider; missbruk; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Substanssyndrom är en kronisk sjukdom som kommer till följd av långvarigt bruk av narkotika. Det finns cirka 29 500 personer i Sverige som har ett utvecklat substanssyndrom. Riskfaktorer kan vara tidigare trauma, uppväxt och ärftlighet. Substanssyndromet påverkar hälsan både psykiskt och fysiskt och leder till ett lidande. LÄS MER

 3. 3. Personer med substanssyndrom : en litteraturöversikt om mötet mellan vårdpersonal och personer med substanssyndrom

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Christopher Mohseni; Nathalie Ottosson; [2018]
  Nyckelord :Mötet; Personcentrerad omvårdnad; Stigma; Substanssyndrom; Vårdupplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund Mötet ligger till grund för skapandet av ett partnerskap inom personcentrerat omvårdnad. Personcentrerad omvårdnad ska vara vårdpersonalens utgångspunkt i den kliniska verksamheten. Substanssyndrom är ett skadligt användande av substanser. LÄS MER

 4. 4. Gravida kvinnor med substanssyndrom: hälsa, graviditets- och förlossningsutfall samt tidigt utfall hos barnen

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Hanna Eklund; [2014]
  Nyckelord :Pregnancy; pregnancy komplications; alcohol drinking; substance abuce; nursing;

  Sammanfattning : Introduction: In order to achieve better health and to cope with illness and suffering, the goal of nursing should be to support the individual to find meaning in the experience, and to establish interpersonal relationships. For pregnant women with substance use syndrome, which often has multiple risk factors such as impaired physical health, higher proportion of mental disorders, and increased psychosocial needs, this often means need of support from different professional categories. LÄS MER