Sökning: "Suburban Swedish"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden Suburban Swedish.

 1. 1. Om avlärningens psykologi vid samverkan. En fallstudie av Kraftsamling Herrgården

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Linus Älverbrandt; Sarah Höglund Ärnfors; [2019]
  Nyckelord :unlearning; avlärning; wicked problems; komplexa problem; samverkan; samverkansinitiativ; förortsproblematik; Herrgården.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Cross sector collaborations with multiple stakeholders are on the rise when it comes to dealing with segregation in Swedish suburbs. To achieve long-term systemic change, project-based interventions are slowly giving way to joint initiatives of a more strategic character, which target the situation of the suburbs in all of their complexity. LÄS MER

 2. 2. Utomhusvistelsens nöjen, rättigheter och skyldigheter : Kunskap hos elever i årskurs 5 om allemansrätten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Hållbar utveckling & naturvetenskapens didaktik

  Författare :Rebecka Svahn; [2018]
  Nyckelord :Swedish right of public access; outdoor stay; nature; pupils; Allemansrätten; utomhusvistelse; natur; elever;

  Sammanfattning : Syftet med denna enkätstudie är att undersöka vilka kunskaper om allemansrätten elever i mellanstadiet besitter. Studien undersöker även vilka faktorer som kan påverka kunskapen om allemansrätten och hur inställningen till naturen påverkar kunskapen. I studien har 206 elever på 7 skolor deltagit. LÄS MER

 3. 3. Uppfattningar om störande beteenden på svenska folkbibliotek 1968-1999 : Exemplet Biblioteksbladet

  Master-uppsats,

  Författare :Albin Högrell; [2018]
  Nyckelord :Folkbibliotek; Störande beteende; Diskursanalys; Biblioteksbladet; Användare; Bibliotekarier;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to examine how disturbing behaviours in Swedish public libraries have been looked upon in the library journal Biblioteksbladet during the years 1968 and 1999. The empirical material consists of 37 articles published in Biblioteksbladet. LÄS MER

 4. 4. Ung i Orten : - En studie om identitetsskapandet hos ungdomar som växer upp i ett socialt utsatt område

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Joakim Billevik; [2018]
  Nyckelord :identity formation; socially disadvantaged area; youths; discourse.; identitetsskapande; social utsatt område; ungdomar; diskurs.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka identitetsskapandet hos ungdomar som växer upp i ett så kallat ”särskilt utsatt område” samt att undersöka hur ungdomarna upplever att samhällets kollektiva representationer (kollektivt accepterade utsagor) av det område de växer upp i påverkar deras sociala identitet. Studien genomförs genom narrativa intervjuer med ungdomar som växer upp i stadsdelen Vivalla i Örebro. LÄS MER

 5. 5. Integrering av elbilsladdare och solceller i distributionsnätet : Påverkan och lösningar med smarta elnät

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Jesper Engdahl; [2018]
  Nyckelord :electric vehicle; ev; photovoltaic power; pv power; distribution grid;

  Sammanfattning : This study aims to examine and quantify the impact from increasing penetration of electric car chargers and solar cells in Mälarenergi's distribution grids. Four different types of low voltage grids are examined: a small rural grid, an older suburban grid, a modern suburban grid and a modern urban grid with multi-dwelling houses. LÄS MER