Sökning: "Subutex"

Visar resultat 11 - 15 av 25 uppsatser innehållade ordet Subutex.

 1. 11. Underhållsbehandling på liv och död : En kvalitativ studie med en utvärderande ansats av ett samverkansprojekt mellan socialtjänsten och psykiatrin i Hudiksvalls kommun, för människor med långvarigt missbruk av opiumrelaterade droger

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för vårdvetenskap och sociologi

  Författare :Torbjörn Brandt; [2009]
  Nyckelord :Samverkan; samverkansprojekt; underhållsbehandling; buprenorfin; subutex; suboxone; tungt drogmissbruk; missbruk; droger; nyinstitutionell organisationsteori;

  Sammanfattning :  Detta är en kvalitativ studie med en utvärderande ansats av samverkansprojektet läkemedelsassisterad underhållsbehandling i Hudiksvalls kommun (LMAB). Ett samverkansprojekt mellan socialtjänsten och psykiatrin som har som mål att hjälpa människor med långvarigt missbruk av opiumrelateradedroger. LÄS MER

 2. 12. Tolvstegsbehandlares upplevelser av och attityder till ideologi, förändring och läkemedel i ljuset av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Kristin Brun; Sara Söderberg; [2008]
  Nyckelord :Tolvstegsbehandling; behandlingsideologi; behandlares attityder; läkemedel; förändring;

  Sammanfattning : Tolvstegsbehandling är en vanligt förekommande behandlingsmetod för alkohol- och narkotikamissbruk. Det har av tradition beskrivits som ett drogfritt behandlingsalternativ. Socialstyrelsens nationella riktlinjer (2007) rekommenderar vissa läkemedel i kombination med strukturerad psykosocial behandling. LÄS MER

 3. 13. Medicinen är kryckan, inte lösningen: personals upplevelser av de psykosociala inslagen i läkemedelsassisterad underhållsbehandling

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Anna-Karin Bergsten; Erika Friberg; [2008]
  Nyckelord :metadon; subutex; underhållsbehandling; psykosocial; personal; Social sciences; Samhällsvetenskaper; Social changes; theory of social work; Sociala förändringar; teorier om socialt arbete; Social problems and welfare; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring; Social Sciences; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The meaning of the concept of psychosocial treatment is ambiguous. The purpose of this study was to examine how professionals within some care institutions, which provide methadone, buprenorphine or naloxone treatment, regard and carry out the psychosocial features of such treatment. LÄS MER

 4. 14. Etiska funderingar kring substitutionsbehandling

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Johan Forsgren; Peter Gunnarsson; [2007]
  Nyckelord :Methadone; Subutex; National Board of Health and Welfare; ethics; Social problems and welfare; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis deals with the ethical attitudes of professionals working with Methadone or Subutex assisted rehabilitation, concerning the constructed guidelines and directions from the Swedish National Board of Health and Welfare. The central themes in the thesis are: 1. LÄS MER

 5. 15. Subutexbehandling, för och nackdelar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen

  Författare :Thomas Johansson; Henrik Karlsson; [2007]
  Nyckelord :Droger och missbruk;

  Sammanfattning : Subutex används vid behandling av heroinmissbrukare. Syftet med Subutex är att man skall ge missbrukaren en chans att få kontroll på sitt liv, samt hålla denne vid liv så att andra behandlingsmetoder kan få bukt med det bakomliggande problemet. LÄS MER