Sökning: "Subutex"

Visar resultat 16 - 20 av 25 uppsatser innehållade ordet Subutex.

 1. 16. Underhållsbehandling ur socialtjänstens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Kira Ljungdahl; [2007]
  Nyckelord :metadon; buprenorfin; subutex; underhållsbehandling; socialtjänst; heroin; opiat; missbruk; Social problems and welfare; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The aim of the study was to get a deeper understanding of how social workers at the welfare office think and act when it comes to methadone or buprenorphine treatment. What role does the welfare office take when it comes to methadone- or buprenorphine treatment, what does the welfare office think about this form of treatment, what possibilities does the welfare office have when it comes to decide the selection to this kind of treatment and what consideration does the welfare office take to the separate individuals demands when it comes to methadone- or buprenorphine treatment. LÄS MER

 2. 17. Öppenvårdsavgiftning. Narkomanvårdens klienter och deras värderingar.

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Leif Öhlin; [2006]
  Nyckelord :abstinensbehandling; avgiftning; droger; missbruk; motivation; narkotika; subutex;

  Sammanfattning : Studien bygger på på intervjuer med 32 narkotikamissbrukare (20 män och 12 kvinnor). Samtliga var opiatmissbrukare. Dreas sociala situation var komplex. Metoden var en halvstrukturerad temainriktad intervju. LÄS MER

 3. 18. Subutex : missbruk i Skellefteå

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen

  Författare :Åsa Hallefors; Anders Lundgren; [2006]
  Nyckelord :Droger och missbruk;

  Sammanfattning : Sedan starten av subutexprogrammet vid Beroendeenhetens Opiatmottagning på Skellefteå lasarett år 2002, har subutexmissbruket i staden ökat avsevärd och nått en jämförlig nivå med haschmissbruk. Syftet med vårt arbete är att ta reda på varför problemet med subutexmissbruk är så stort i Skellefteå. LÄS MER

 4. 19. Metadon - drog eller medicin: en diskursanalys av Socialstyrelsens föreskrifter för läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Susanne Svefors; Linda Thomsen; [2006]
  Nyckelord :Metadon; diskursanalys; narkotika; heroin; opiater; Socialstyrelsen; narkotikapolitik; Social problems and welfare; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis discusses the attitudes versus methadone assisted rehabilitation ad modum Dole Nyswander in Sweden during the period 1972-2004. This is done by means of a Foucault inspired discourse analysis applied on the directions issued by the Board of Health and Social Affairs. LÄS MER

 5. 20. Subutexprogrammet : Den "drogfria" behandlingen för opiatmissbrukare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen

  Författare :Malin Andersson; Matilda Isaksson; [2006]
  Nyckelord :Droger och missbruk;

  Sammanfattning : Läkemedlet subutex är ett preparat som används vid behandling av opiatmissbruk. Behandlingen innebär att man i ett speciellt utformat program får detta preparat som medicin för att minska suget efter narkotika. LÄS MER