Sökning: "Subutex"

Visar resultat 21 - 25 av 25 uppsatser innehållade ordet Subutex.

 1. 21. Mamma, barn och Subutex

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Marie-Anne Egerö; [2005]
  Nyckelord :Mammor; Graviditet; Mödravård; Barnavård; Heroinmissbruk; Subutex;

  Sammanfattning : Det här är en studie om fem kvinnor som innan de blev gravida haft ett opiatmissbruk under flera år och som nu underhållsbehandlas med det syntetiska opiatpreparatet Subutex. Studiens empiriska underlag utgörs dels av intervjuer med de fem kvinnorna, dels av intervjuer med fyra professionella aktörer inom missbruks- och barnavårdsområdet. LÄS MER

 2. 22. UNDERHÅLLSBEHANDLING

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Melis Celasin; [2005]
  Nyckelord :Underhållsbehandling; Metadon; Subutex; Heroin; Narkotikapolitik; Narkotikamissbruk;

  Sammanfattning : Underhållsbehandling. En redogörelse för de olika faktorer som haft en avgörande rollför behandlingsformen... LÄS MER

 3. 23. Subutex - en undersökning om förhållningssätt och tankegångar kring substitutionsbehandling

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Clara Bolmsjö; [2004]
  Nyckelord :Social problems and welfare; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis has been to investigate and illustrate today’s line of thought regarding subutex and substitute treatment . The main issues that have been covered are: 1. How is subutex exposed in the media? 2. What are the attitudes towards subutex within different professional groups and organizations? 3. LÄS MER

 4. 24. Subutex : Vad är det?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen

  Författare :Johan Hultborg; Matts Olofsson; [2004]
  Nyckelord :Droger och missbruk;

  Sammanfattning : Enligt oss är en stor del av kriminaliteten i Sverige drogrelaterad. Vi har därför valt att i detta examensarbete inrikta oss på behandling av narkotikamissbruk. Då vi ser Heroin som den tyngsta drogen man kan missbruka, valde vi att undersöka hur en subutexbehandling går till här i Umeå. LÄS MER

 5. 25. Med "EDiT" - eller "Subutex" tillbaka till framtiden : en studie om före detta missbrukares liv, deras behandling och deras sätt att se på den fria tid som uppstår efter eller kanske också under behandlingen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Pauline Löfström; Liljana Bubalo; [2003]
  Nyckelord :Sociology; Sociologi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att belysa före detta missbrukares värld; d. v. s försöka att förstå hur några före detta missbrukare, i olika behandlingar, idag upplever sin situation och hur de värdesätter fritiden och möjligheterna till meningsfulla fritidsaktiviteter. Undersökningen är av kvalitativ karaktär. LÄS MER