Sökning: "Success Factors"

Visar resultat 1 - 5 av 1954 uppsatser innehållade orden Success Factors.

 1. 1. Analyzing Agile Project Success Criteria from a Practitioner Perspective

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Balajikarthik Kothuru Chinnadurai; [2020]
  Nyckelord :Agile project management; Agile project success definition; Agile project success criteria; Agile triangle;

  Sammanfattning : Problem: Researchers argue that the definition of project success is difficult to pinpoint as it varies depending on both individual perspectives and situational factors such as the organization and the project type. They also argue that the traditional way of evaluating project success, by adhering to schedule, cost, and scope, is outdated and incomplete and hence there still exists no exact definition for agile project success. LÄS MER

 2. 2. Misstro, diskriminering och tesen om social framgång : En kvantitativ analys av hur upplevelsen av att tillhöra en diskriminerad grupp påverkar personers tillit

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Statsvetenskap

  Författare :Katarina Rouane; [2020]
  Nyckelord :diskriminering; generell tillit; social tillit; socialt kapital; demokrati.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to analyse the relationship between the experience of belonging to a discriminated group and the tendency to feel trust in other people and society. The two main questions the study seeks to answer are: • What significance does the experience of belonging to a discriminated group have for the inclination to feel trust in others and in society within the 18 EU countries? • To what extent can the impact of social success, including the experience of belonging to a discriminated group, explain the variations in levels of trust in others and in society within the 18 EU countries? This is a theory-testing and theory-developing study with explanatory ambitions. LÄS MER

 3. 3. Hållbart byggande : kommuners arbete för flerbostadshus i trä

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Viktor Holfve; [2020]
  Nyckelord :cirkulär ekonomi; flerbostadshus i trä; hållbarhet; koldioxidnivåer; ReSOLVE; träbyggnadsstrategi; carbon levels; circular economy; multistory wood construction; sustainability; wood building strategies;

  Sammanfattning : Hållbarhet är ett begrepp som blir allt mer aktuellt då klimatförändringar påverkar människor världen över. Klimatförändringar som delvis anses bero på ökade koldioxidutsläpp i atmosfären. Flera insatser genomförs för att möta utmaningar som klimatförändringarna, där hållbart byggande är ett initiativ. LÄS MER

 4. 4. Uncorking Wine Tourism : Prospects of regional tourism sustainability in Spain

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Caroline Vibeke; Johanne Vibeke; [2020]
  Nyckelord :wine tourism; community; resources; collaboration; sustainability; marketing;

  Sammanfattning : Wine tourism is a growing phenomenon that allows winemakers to create another product beyond their main one, that of wine. By creating an attraction, vineyards are opening another market for themselves that in many cases can create a bigger awareness for their wine. LÄS MER

 5. 5. Ordinlärning : En undersökning av några mekanismers inverkan på ordinlärning för elever i årskurs 6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Åsa Kling; Elinda Storck; [2020]
  Nyckelord :Phonotactic probability; neighbourhood density; vocabulary; working memory; phonological ability; phonological processing ability; Fonotaktisk sannolikhet; grannordstäthet; vokabulär; arbetsminne; fonologisk förmåga; fonologisk bearbetningsförmåga.;

  Sammanfattning : Ordinlärning är en viktig förutsättning för all kunskapsinhämtning. Som speciallärare träffar vi elever som behöver hjälp att utveckla sitt ordförråd och för att kunna ge bästa möjliga stöd behöver vi förstå mekanismerna bakom ordinlärning. LÄS MER