Sökning: "Successionsplanering"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Successionsplanering.

 1. 1. Successionsplanering : Att identifiera och utveckla medarbetare med hög potential

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Jakob Somehagen; Simon Karlsson; [2017]
  Nyckelord :identifiering; kompetens; potential; successionsplanering; utveckling;

  Sammanfattning : Den här studien syftar till att undersöka hur svenska organisationer arbetar med att identifiera och utveckla medarbetare med hög potential. Studien har en kvalitativ ansats och semistrukturerade intervjuer har genomförts med medarbetare på personalavdelningen hos fyra olika organisationer. LÄS MER

 2. 2. Kommunens behov av en yngre livspartner – En kvalitativ studie om hur organisationen arbetar med att utveckla och behålla unga talanger

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Maj Sörensen-Ringi; Johanna Wahlberg; [2015]
  Nyckelord :Successionsplanering; Kompetensförsörjning; Talent management; Generation Y; Talent retention; Reward and Recognition; Social Sciences; Business and Economics;

  Sammanfattning : De stora pensionsavgångar som offentlig sektor står inför innebär att 4 av 10 chefer når pension inom snar framtid. En grundläggande förutsättning för en fortsatt utveckling av välfärden blir därmed tillgången på unga medarbetare vilka har potential att överta dessa chefspositioner. LÄS MER

 3. 3. Att planera för succé : En jämförande undersökning av hur informanter från privat och kommunal sektor upplever arbetet med successionsplanering inom sina organisationer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Wilhelm Gustafsson; Sophia Ekengren; [2014]
  Nyckelord :successionsplanering; talent management; kompetensförsörjning; kommunal sektor; privat sektor;

  Sammanfattning : Successionsplanering handlar om att ha en strategi för att på sikt kunna ersätta chefspositioner inom en organisation. Arbetet inbegriper att identifiera vilka chefspositioner man kan komma att behöva ersätta på sikt, identifiera potentiella ersättare till dessa positioner och sedan genom olika insatser göra dessa kandidater redo. LÄS MER

 4. 4. Extern ekonomisk kompetens : Familjeföretag och anlitandet av extern ekonomisk kompetens

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

  Författare :Simon Yüksel; Peter Sedin; [2012]
  Nyckelord :Family firm; External financial expertise; Corporate governance; Complexity of family firms; Succession planning; Familjeföretag; Extern ekonomisk kompetens; Bolagsstyrning; Familjeföretags komplexitet; Successionsplanering;

  Sammanfattning : Forskningen om familjeföretag är relativt omfattande. Men det finns fortfarande många frågor som är obesvarade. En viktig fråga som berör familjeföretags utveckling är viljan att ta in extern kompetens inom ekonomiområdet. Det kan röra sig om tjänster såsom ekonomichef, controller eller redovisningekonom. LÄS MER