Sökning: "Sui Generis"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden Sui Generis.

 1. 1. Indigenous Peoples and Internal Displacement: A Legal No Man's Land?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jack Musgrave; [2020]
  Nyckelord :Indigenous peoples; human rights; internal displacement; Guiding Principles on Internal Displacement; UNDRIP; ILO Convention no. 169; Colombia; Law and Political Science;

  Sammanfattning : “Cultural identity is closely linked to their ancestral lands. If they are deprived of them, by means of forced displacement, it seriously affects their cultural identity, and finally, their very right to life lato sensu... LÄS MER

 2. 2. Om borgenärsskydd till kryptovaluta

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ludvig Andersson; [2019]
  Nyckelord :sakrätt; kryptovaluta; bitcoin; borgenärsskydd; functional equivalence; funktionell likvärdighet; icke-fysisk egendom; IT-rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Digitalisering och ny teknik möjliggör helt nya sätt för representation av ekonomiska värden. Utanför den traditionella egendomssfären kan idag stora tillgångar hittas. Det kanske vanligaste exemplet på sådana tillgångar är kryptovalutor. LÄS MER

 3. 3. Trans-arktisk transport genom Nordvästpassagen : Förhållandet mellan utländska fartygs navigationsrätt och kuststatens jurisdiktion rörande fartygsföroreningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Linn Svensson; [2019]
  Nyckelord :Northwest Passage; navigational rights; UNCLOS; article 234; shipping pollution; Nordvästpassagen; navigationsrätt; UNCLOS; artikel 234; fartygsföroreningar;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to analyse which navigational rights are applicable to foreign commercial vessels performing trans-arctic shipping through the Northwest Passage and how this affects the potential for Canada, through article 234 of the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), to issue national environmental legislation regulating pollution from ships. This is done through the method of legal dogmatics, characterised by analysis of the sources of law and the hierarchy between them. LÄS MER

 4. 4. AI-konstnärer i den fjärde industriella revolutionen - Hur hanteras AI-genererade verk upphovsrättsligt?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ebba Hagelroth; [2018]
  Nyckelord :Immaterialrätt; Artificiell intelligens; Upphovsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar hur AI-genererade konstnärliga och litterära alster hanteras upphovsrättsligt i Sverige och i EU. Eftersom USA generellt är ledande i den tekniska utvecklingen på området kan den rättsliga regleringen där påverka Sveriges konkurrensmöjligheter. Därför görs även jämförelser med de amerikanska diskussionerna. LÄS MER

 5. 5. Robot eller människa, vad spelar det för roll? - En undersökning av kravet på mänskligt skapande inom upphovsrätten, i ljuset av kreativ artificiell intelligens

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Daniel Holmdahl; [2018]
  Nyckelord :immaterialrätt; AI; artificiell intelligens; upphovsrätt; copyright; computer generated works; intellectual property; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Artificial intelligence (AI) is a growing technological phenomenon that is predicted to, within the near future, be able to create creative works such as novels, artistic pictures, music, and the likes, equivalent in quality to the works of humans. As opposed to the works made by humans, AI-creations will not be protected by copyright, as copyright is limited to things made by humans. LÄS MER