Sökning: "Suicidnära patienter"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade orden Suicidnära patienter.

 1. 1. Hur sjuksköterskor inom primärvården identifierar suicidnära patienter genom telefontriagering

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Frida Carlsson; Hanna Engdahl; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Patienter med psykisk ohälsa och deras upplevelse av bemötandet inom akutsjukvården : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Omvårdnadsforskning

  Författare :Morgan Råström; Linda Kron; [2022]
  Nyckelord :Psykisk ohälsa; suicidnära; bemötande; akutsjukvård; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund Psykisk ohälsa ökar globalt och medför ett lidande för den drabbade individen. Personer med självskadebeteende, depression och missbruk har en ökad suicidrisk men tidigare suicidförsök är den största riskfaktorn för fullbordat suicid. LÄS MER

 3. 3. ”Svinkass fast också ganska bra“ : Mötet med suicidnära patienter prehospitalt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Andrea Lindroos; [2022]
  Nyckelord :ambulance; mixed method; outpatient care; psychiatric nursing; suicide; suicidal patient; suicide risk assessement; ambulanssjukvård; mixad metod; prehospitalt; psykiatrisk omvårdnad; suicid; suicidnära patient; suicidriskbedömning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa präglas ofta av samsjuklighet och/eller komplexa behov som försvårar bedömningar. Suicid är ett globalt folkhälsoproblem och hälso- och sjukvården skall arbeta med suicidprevention för att undvika vårdskador av såväl given som utebliven vård och omvårdnad. LÄS MER

 4. 4. Psykiatrins möte med självmord - Professionella och deras arbete med suicidnära patienter

  Master-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Kevin Tankred; [2022]
  Nyckelord :Psychiatry; Suicide; Emotional labour; Symbolic interactionism; Professionals; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to shed light on professionals experiences from their work with suicidal patients. Eight qualitative interviews were conducted with professionals. The informants consisted of a total of one doctor, three nurses, one counselor, two assistant nurses and one peer support. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans upplevelse av att göra suicidriskbedömning över telefon på psykiatrisk akutmottagning

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Lina Andersson; Sara Karlsson; [2022]
  Nyckelord :psykiatrisjuksköterskan; suicid; suicidriskbedömning; telefonrådgivning; sjuksköterskans perspektiv; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Tusentals människor avlider varje år genom suicid, i Sverige och globalt. Flera av dem har en tid innan sin död haft kontakt med hälso- och sjukvården. Dygnet runt, årets alla dagar går det att nå sjuksköterska på telefonrådgivning för att få råd och stöd. LÄS MER