Sökning: "Sujithera Haridoss"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sujithera Haridoss.

  1. 1. In vivo assessment of focal adhesion kinase (FAK) activity in breast cancer cells using fluorescence resonance energy transfer (FRET) sensor and confocal laser scanning microscope (CLSM)

    Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

    Författare :Sujithera Haridoss; [2015]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Focal Adhesion Kinase (FAK) is essential for cell migration and plays an important role in tumor metastasis. However, the complex intermolecular and intramolecular interactions that regulate FAK activity at the focal adhesion remain unresolved. LÄS MER