Sökning: "Sukru Derin"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Sukru Derin.

 1. 1. Gemenskap mot alla odds : En undersökning om identitet och identitetsförändringar hos medlemmar i den Syrisk-ortodoxa kyrkan i Södertälje.

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

  Författare :Sukru Derin; Ingela Larsson; [2011]
  Nyckelord :identitet; identitetsförändring; syrisk-ortodoxa kyrkan; Södertälje;

  Sammanfattning : Uppsatsen bygger på kvalitativa intervjuer med människor som tillhör Syrisk - ortodoxa kyrkan och en genomgång av litteraturstudier. Syftet är att genom intervjuer, litteraturunderstudier och våra iakttagelser forska kring identitet och identitetsförändringar hos kyrkans medlemmar. LÄS MER

 2. 2. Bilden av Muhammed : en jämförelse av bilden hos några troende muslimer och den man finner i religionshistorisk litteratur

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Sukru Derin; [2008]
  Nyckelord :case study; Muhammed; orientalism; kulturmöten; religionshistoria; biografi; islam; muslim;

  Sammanfattning : Utifrån en genomgång av den religionshistoriska litteraturen har följande framkommit: • Muhammed framställs som en genomärlig person som trodde starkt på sina andliga och religiösa upplevelser. Han var samtidigt bekant med de religiösa och politiska omständigheter som rådde i dåtidens Arabien. LÄS MER

 3. 3. En undersökning av den Syrisk-ortodoxa kyrkan i Södertälje och en historisk tillbakablick på kyrkans utveckling

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap; Högskolan i Gävle/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Ingela Larsson; Sukru Derin; [2008]
  Nyckelord :syrisk-ortodoxa kyrkan; assyrier; syrianer; östkyrkor; Södertälje;

  Sammanfattning : Vi valde uppsatsämnet efter att vi tidigare i vår utbildning besökte Södertälje och då tyckte det var en fascinerande stad med en sådan blandning av olika religiösa samfund. Vi inledde vår undersökning med att kontakta församlingsprästerna för de två Syrisk-ortodoxa kyrkorna. LÄS MER