Sökning: "Suleyman Celebi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Suleyman Celebi.

  1. 1. Det ligger i deras händer : En sociologisk studie om segregationen mellan Bredäng och Mälarhöjden

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

    Författare :Daniel Afram; Suleyman Celebi; [2017]
    Nyckelord :Residential segregation; Bredäng; Mälarhöjden; Mälaräng; social economic; established outsider; idyll; ghetto and public housing the million programme project ; Boendesegregation; Bredäng; Mälarhöjden; Mälaräng; socioekonomisk; etablerade outsiders; idyll; ghetto och miljonprogram.;

    Sammanfattning : The purpose of this study is to bring out the social economic residential segregation that exists in Bredäng and in Mälarhöjden by experiences and perceptions from local residents with a qualitative research. The study will also show how these expectations forms from local residents in these districts. LÄS MER