Sökning: "Sulphur Regulations"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Sulphur Regulations.

 1. 1. The commercial effects of IMO’s regulation of the global sulphur cap in 2020 - A study on the procurement of deep-sea Ro-Ro at Volvo Cars

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Erik Jansson; Jesper Saarinen; [2019-07-09]
  Nyckelord :Deep-Sea Ro-Ro Shipping; VCC; Procurement; IMO’s Global Sulphur Content Limit; Sulphur Regulations; Marine Fuels; Bunker Adjustment Factor;

  Sammanfattning : The International Maritime Organization (IMO) has announced a new global sulphur content limit for fuels burnt on ships sailing in global waters. The implementation date for this regulation is on January the 1st, 2020 and entail a maximum sulphur content of 0.5%, in contrast to the current sulphur content limit in global waters of 3.5%. LÄS MER

 2. 2. Characterisation of Used Lead-Acid Batteries for Feed Optimisation in Secondary Lead Production

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Linda Neiström; [2018]
  Nyckelord :Lead-acid battery; Boliden Bergsöe; Secondary lead production; Characterisation; Lead; Plastic separation;

  Sammanfattning : Used lead-acid batteries are the main raw material in secondary lead production. Technologicalprogress in the car industry, have raised concerns regarding the lead-acid battery’s leading positionas electrochemical storage system in the future. LÄS MER

 3. 3. Innemiljö ombord en isbrytare : Upplevd luftkvalitet och personlig exponering för luftföroreningar

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Björn Hjelmér; [2017]
  Nyckelord :Indoor environment; exposure; air; quality; fuel; conversion; Innemiljö; miljö; exponering; luft; kvalitet; bränsle; konvertering;

  Sammanfattning : Att arbeta till sjöss innebär många olika arbetsuppgifter och utmaningar men få tänker på hur innemiljön påverkar besättningens hälsa. I och med de nya kraven i SECA området (svavelkontrollområde för Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen med utsläppskrav på max 0,10 viktprocent svavel i bränslet) där fartyg alltså krävs att köra på lågsvavligt bränsle, kan detta medföra en positiv förändring i fartygs innemiljö. LÄS MER

 4. 4. Evaluation of Overall Environmental Impacts of Alternatives for Emission Control Systems applied for Waste to Energy Process

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE)

  Författare :Camilla Sundin; [2017]
  Nyckelord :Waste to Energy; Waste Incineration; Emission Control Systems; Environmental Impact Evaluation;

  Sammanfattning : Vattenfall operates a cogeneration plant where household and industrial waste is incinerated to generate electricity and district heating. The waste incineration generates flue gases, and the energy in the hot flue gases is recovered by condensation. LÄS MER

 5. 5. Environmental Regulations and Pollution Havens. An Empirical Study of the Most Polluting Industries.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Susanna Lindahl; [2016-10-03]
  Nyckelord :Comparative advantage; environmental endowment; environmental regulations; natural resources; pollution haven hypothesis; Porter hypothesis;

  Sammanfattning : MSc in Economics.... LÄS MER