Sökning: "Sumer"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet Sumer.

 1. 1. Video Conferencing - User Interface with a Remote Control for TV-sets

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Catarina Sörensen; Alexander Freysson; [2015]
  Nyckelord :Video Conference; Remote Control; Usability; Interaction design; CEC; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : By using Axis pan/tilt/zoom cameras it is possible to create a simple, high quality video conference system, without the need for a separate computer to control the system. This can be achieved by connecting the camera to a standard television set and utilize open standards like the HDMI feature Con- sumer Electronics Control (CEC). LÄS MER

 2. 2. The Use of Crowdsourcing as a Strategic Marketing Tool - An Examination of Brand Perceptions and Behavioral Intentions

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tatjana Stanke; Sarah Drogosch; [2015]
  Nyckelord :Non-participants; Behavior-al Intentions; Brand Perceptions; Brand Equity; Marketing; Crowdsourcing; Business and Economics;

  Sammanfattning : The aim of this study is to understand how crowdsourcing campaigns in an online environment can change brand perceptions and behavioral intentions of non-participating customers. Therefore, the thesis connects two major concepts. First the phenomenon of crowdsourcing will be discussed with emphasis an emphasis on its use in marketing. LÄS MER

 3. 3. Utvecklingsfel vid småhusbyggande - vem bär ansvaret?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Mikael Lassen; [2013]
  Nyckelord :allmän rättslära en. jurisprudence ; avtalsrätt; civilrätt en. private law ; entreprenadrätt en. Construction contract law ; fastighetsrätt; förmögenhetsrätt; konsumenträtt en. consumer law rättsvetenskap en. law ; utvecklingsfel; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att utreda vem som skall bära ansvaret för sk utvecklingsfel vid småhusbyggande. Kan beställaren/köparen i alla lägen för-vänta sig ett felfritt hus? Utredningen är baserad på traditionell rättsdogmatisk metod. LÄS MER

 4. 4. Value Creation through Smartphones- An Ethnographic Study about Consumer Value and Social Interaction through Smartphones

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Olle Jarenfors; Sara Sturesson; [2012-07-12]
  Nyckelord :Smartphones; social interaction; consumer value; consumer motivation; mobile marketing;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 5. 5. Psykrotrofa och termoresistenta bakterier i mjölk och deras påverkan på kvalitén

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Food Science

  Författare :Louise Rolander; [2012]
  Nyckelord :mjölk; produktförstörande bakterier; termoresistenta bakterier; psykotrofa bakterier; sporbildare; bakteriella enzymer;

  Sammanfattning : Produktförstörande bakterier i mjölk försämrar kvalitén och förkortar dess hållbarhetstid. Det är därför både för mejeriindustrin och för konsumenten önskvärt att mängden produkt- förstörande bakterier i mjölken är låg. LÄS MER