Sökning: "Sumeyra Erdal"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sumeyra Erdal.

 1. 1. Skönlitterära texters påverkan på andraspråkselevers ordförståelse : En kvalitativ studie om svensklärarnas resonemang och arbete med skönlitterära texter i en flerspråklig klass

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Sumeyra Erdal; [2018]
  Nyckelord :Swedish teaching; second language teaching; second language; word comprehension; vocabulary; fiction; svenskundervisning; andraspråksundervisning; andraspråk; ordförståelse; ordinlärning; skönlitteratur;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to investigate the working methods and teaching methods used by Swedish teachers in grade 5 at two different schools in Västerort, and how these six swedish teachers argue about fiction and their influence on the development of word understanding by second language speakers. During this study, qualitative methods are used, in the form of observations and interviews. LÄS MER

 2. 2. Språkutvecklande samhällskunskapsundervisning : En studie om hur lärarna i årskurs 4 arbetar i sin samhällskunskapsundervisning för att det ska bli språkutvecklande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Sumeyra Erdal; [2017]
  Nyckelord :language development teaching; social literacy; scaffolding; interaction; school - and everyday language; språkutvecklande undervisning; samhällskunskap; stöttning; interaktion; skol - och vardagsspråk;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to investigate what adaptations grade 4 teachers four make to language-develop in the social science classroom. This includes the challenges that may arise and support teachers they need in order to achieve anguage development goals. Using qualitative methods, in the form on interview and observation. LÄS MER