Sökning: "Summative assesment"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Summative assesment.

 1. 1. Summativ bedömning av elevtexter - En kvalitativ studie ur ett lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :August Angeling; [2019]
  Nyckelord :Summative assesment; teacher perspective; student essays;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to examine how teachers in the swedish language subject perceive and experience summative assesment of students’ essays. A second purpose is to investigate how teachers go about doing summative assessments of students’ texts. LÄS MER

 2. 2. Bedömning och Lärande : Relationen mellan bedömning och lärande diskuterat ur ett lärarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Helén Smith; [2010]
  Nyckelord :Assesment; learning; variations; experience; formative; summative; Bedömning; lärande; variation; erfarande; formativ; summativ;

  Sammanfattning : Under 2008 beslutade regeringen att lärare i grundskolan skall avge skriftliga omdömen i alla ämnen eleven undervisats i, från årskurs ett. Processen med att skriva omdömen skall leda fram till en mer gemensam syn på lärande och bedömning ute på skolorna. LÄS MER