Sökning: "Sunday service"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Sunday service.

 1. 1. Hör, ni som har öron: En studie av samtalets funktion för nutida predikan

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kyrko- och missionsstudier

  Författare :Frida Mannerfelt; [2017]
  Nyckelord :Predikan; predikoförberedelse; predikoteori; homiletik; praktisk teologi; samtal; dialog; auktoritet; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : The purpose of this practical theological master’s thesis is to examine conversation as part of sermon preparation in present day preaching in the Lutheran Church of Sweden. This study combines studies of homiletical literature with qualitative empirical methods, stating that theory and practice informs one another. LÄS MER

 2. 2. Dopträd – ursprung, spridning och funktion

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Cecilia Cardona Castro; [2017]
  Nyckelord :baptism; Baptismal Tree; baptismal gift; christening gift; Church of Sweden; baptismal reunion; pastoral care.; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to investigate how common so called Baptismal Trees are in the Church of Sweden, and analyse their origin and function, as well as inquire what role the Baptismal Tree has within the Swedish Church. Usually, a Baptismal Tree is a tree, but it can also be a painting, a fishnet, or a display case visible to the congregation in a church room. LÄS MER

 3. 3. På jakt efter en nådig Gud

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kyrko- och missionsstudier

  Författare :Clara Nystrand; [2017]
  Nyckelord :Predikan; nutida; svenska kyrkan; sekularisering; lag och evangelium; predikoanalys; intervju; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : The purpose of this research is to identify how God’s actions are talked about in sermons in the Church of Sweden and how this is perceived by the listeners. The research questions that guide this study are: How do priests in the Church of Sweden in the diocese of Lund talk about God in their sermons? And how is this perceived by the participants in the Sunday service? To answer these questions I have collected nineteen manuscripts from sermons held in the diocese of Lund on two different Sundays. LÄS MER

 4. 4. Se vår längtan att få leva helt : om hur upplevelser av att drabbas av andras synd påverkar upplevelser av gudstjänst

  Master-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Elise Nilsson; [2014]
  Nyckelord :Church of Sweden; han; sinned-against; liturgy; pastoral care; Svenska kyrkan; själavård; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : Varje söndag har vi möjlighet att besöka en gudstjänst i Svenska kyrkan, att bekänna våra synder och få höra att vi är förlåtna. Men vi människor är inte bara syndare, vi drabbas också av andras synd. LÄS MER

 5. 5. Att rätt fira sin gudstjänst : Gudstjänstens relevans för kyrkan och för den kyrkotillhörige sett ur anställdas och förtroendevaldas perspektiv

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Religionssociologi

  Författare :Ragnar Håkanson; [2014]
  Nyckelord :Church of Sweden; Sunday service; vicarious religion; service theories; elected officials; employees; emotion; tradition; parish church; didactics; fellowship; faith; diaconal; Svenska kyrkan; anställda; förtroendevalda; gudstjänst; tro; gemenskap; tradition; ställföreträdande religiösa; känslor och religion; kyrklig identitet; serviceorganisation; medlemsundersökning; rätt gudstjänst; funktionell gudstjänst; präst;

  Sammanfattning : The Church of Sweden had barely 6.5 million members in 2012. Just over 1% of the members visit a church service regularly every Sunday. The number of visitors in worship services has diminished continuously for a very long time. LÄS MER