Sökning: "Sune Rydén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sune Rydén.

  1. 1. Alkoholsmuggling : Är det ett växande problem?

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen

    Författare :Henrik Blanck; Dan Jonsson; [2006]
    Nyckelord :Svårare brott;

    Sammanfattning : Smuggling av alkohol är illegal verksamhet i Sverige och ett stort problem som sett till det senaste året har ökat oroväckande bland privatpersoner. Detta kan bland annat vara en följd av landets höga alkoholskatter och den höga avkastning denna brottsliga verksamhet ger. LÄS MER