Sökning: "Sunnimuslimer"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Sunnimuslimer.

 1. 1. 520 mil från Karbala : En kvalitativ studie av ashuraritualen i Trollhättans shiamuslimska urdutalande församling

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Tobias Johansson; [2017]
  Nyckelord :Shiaislam; ashuraritualen; muharram; ritualteori; Trollhättans moské;

  Sammanfattning : Abstrakt Studiens övergripande syfte är att se hur den shiamuslimska ashuraritualen påverkas av migration där den förflyttas från en geografisk, kulturell och politisk kontext till en annan. Den utgår ifrån tre inledande frågeställningar: Hur genomförs ashuraritualen i Trollhättans shiamuslimska urdutalande församling? Vilka förändringar har ritualen genomgått sedan församlingen bildades enligt informanterna? Vilken påverkan har den omgivande kontexten på församlingens genomförande av ashuraritualen? Dessutom prövar studien hur ritualteorier av Vernon Schubel samt Carolina Humphrey och James Laidlaw kan användas för att skapa förståelse för dessa förändringar. LÄS MER

 2. 2. Iraks förutsättningar för demokrati Moderniseringsteori och civila samhället använt på Irak.

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Mikael Andersson; Nidal Ali; [2006]
  Nyckelord :Irak; demokrati; moderniseringsteori; civila samhället; ekonomisk utveckling; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Under de senaste fyra åren efter Saddamregimensfall har det hållits allmänna val i Irak. Ett parlament har valts och flertalet demokratiska inslag har förts in i Irak, men det är en instabil demokrati i Irak. LÄS MER