Sökning: "Sunniva"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet Sunniva.

 1. 1. Fem fragment om måleri

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Institutionen för Konst (K)

  Författare :Sunniva Ingvarsson; [2021]
  Nyckelord :Fragment; Embodied memory; Interpretation; Painting; Schlegel; Deleuze; Sontag;

  Sammanfattning : This bachelor essay presents some aspects of Sunniva Ingvarssons painting process.  Comparing the painterly act with writing (about the field of her practice) the text aims to grasp some outlooks on the use of words or verbal contentmaking connected to a nearly nonverbal expression. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelser och erfarenheter av traumaomhändertagande : en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Sunniva Lund Menke; Susanne Mannelqvist; [2021]
  Nyckelord :Patient experience; Patient safety; Patient-centered care; Physical trauma; Trauma care; Fysiskt trauma; Patientsäkerhet; Patientupplevelser; Personcentrerad vård; Traumaomhändertagande;

  Sammanfattning : Trauma är vanligt förekommande internationellt och drabbar främst unga under livets fyra första årtionden. Dödligheten relaterat till trauma förväntas att fortsätta öka till 2030 i Sverige. Trauma orsakar såväl ett fysiskt som ett psykiskt lidande för patienter, samt skapar stora samhällskostnader. LÄS MER

 3. 3. Regenerativ design : ett gestaltningsförslag för ett bostadskvarter i södra Gunsta, Uppsala

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Josefin Vidén; Sunniva Wejlemark; [2020]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; klimatförändringar; designmetod; hållbar stadsbyggnad;

  Sammanfattning : Parisavtalet innebär att majoriteten av världens länder år 2015 gick ihop i ett avtal för att den globala temperaturökningen ska hållas under två grader Celsius. För att uppnå detta behöver alla branscher hushålla bättre med energi och resurser och hitta nya smarta lösningar. LÄS MER

 4. 4. Potentialen hos vågkraft i svenska och norska havsvatten.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Sunniva Robbestad; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Med hotet av klimatförändringarna behövs alternativ för fossilt bränsle. Det innebär ett ökande behov av förnybar energi, och av el generellt i takt med den ökande teknologiutvecklingen. Vågenergi är en förnybar energikälla som är energiintensiv, förutsägbar och som inte kräver stora arealer på land. LÄS MER

 5. 5. How to become a musical super-tool? : To play, dance and sing with the nyckelharpa

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för folkmusik

  Författare :Sunniva Abelli; [2016]
  Nyckelord :folkmusik; nyckelharpa;

  Sammanfattning : .... LÄS MER