Sökning: "Superanvändare"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Superanvändare.

 1. 1. KOLLEGA, PEDAGOG ELLER EXPERT - vad förväntas av en superanvändare?

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Charlotte Eliasson; [2019-11-06]
  Nyckelord :Superanvändare; PCK; novis; expert; implementering; slutanvändare; IT-stöd; utbildning;

  Sammanfattning : The study has followed the initiation of the implementation process of a new ITsupport at three municipal high schools with a focus on the role of super-users inand for the implementation. Through a method triangulation consisting of interviews,surveys and observations, the organisation's and end-users' expectations ofthe super-users, who the super-users are and which preconditions they have beenprovided with, have been examined with the aim of answering the main question:How do the competencies and characteristics of the super-users respond to the expectationsof the organisation and the end-users and the given framework?This has been accomplished on the basis of a theoretical framework consisting ofDreyfus' theories of familiarity levels and a questioning of them, theories aboutPCK, collegiate learning and, above all, a definition and presentation of the superuserconcept. LÄS MER

 2. 2. Att leda förändring med sensemaking som verktyg : En empirisk studie av förändringsledningen vid implementeringen av IT-systemet MetaVision på Akademiska sjukhusets centralintensiv, CIVA.

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Viktoria Lyngarth; [2016]
  Nyckelord :Förändring; organisationsförändring; förändringsledning; sensemaking sensegiving; planerad och emergent förändring; spiral-perspektivet av förändring; processmodellen; IT-implementering; MetaVision; Akademiska sjukhuset; intensivvård; CIVA;

  Sammanfattning : Denna studie har genomförts med syftet att redogöra för hur förändringsledare arbetar samt vilka sensemaking-aktiviteter som bedrivs och är återkommande i förändringar gällande IT-implementeringar inom den svenska sjukvården. Studien grundar sig på en fallstudie där det som studeras är förändringsarbetet gällande implementeringen av IT-systemet MetaVision på Akademiska sjukhusets centralintensiv, CIVA. LÄS MER

 3. 3. Kartläggning av införandet av ett nytt verksamhetsstödjande system och användarnas olika roller : En fallstudie på Norrköpings kommun

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Maria Saamel; Anh Pham; [2014]
  Nyckelord :IT-system; användare; verksamhet; stödjande;

  Sammanfattning : IT-system används dagligen av människor i deras arbete för att underlätta och stödja dem. Det har blivit ett merdigitalt samhälle och de flesta myndigheter och organisationer använder sig av IT-system för att bland annat effektivisera det dagliga arbetet. LÄS MER