Sökning: "Supercharging"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Supercharging.

 1. 1. Supercharge Your Journey : Mikrointeraktioner till er tjänst

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Anette Nordenson; Sofia Nordqvist; [2022]
  Nyckelord :Microinteractions; Design Thinking; Activity-centered design; BEV; Supercharging; Mikrointeraktioner; Design Thinking; Activity-centered design; Elbil; Snabbladdning;

  Sammanfattning : För att klara Parisavtalets mål om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader är transportsektorn en viktig faktor då den svarar för nära en fjärdedel av Europas växthusgasutsläpp. Användningen av energi från förnybara energikällor inom transport har ökat de senaste åren, med Sverige som bäst inom EU. LÄS MER

 2. 2. Model-Based Control of Two-Stage Turbochargers for Heavy-Duty Diesel Engines

  Master-uppsats, Linköpings universitet/FordonssystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Svante Löthgren; [2014]
  Nyckelord :MVEM; Turbo; Control; Model Based; Exhaust;

  Sammanfattning : The concept of downsizing has proved to be a succesful method to improve engine efficiency. The engine key component is the turbocharging system that use excess energy in the exhaust gases to compress air into the cylinder. LÄS MER