Sökning: "Superhjältar genus"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden Superhjältar genus.

 1. 1. Hjältar och genus -En kritisk analys av Handbok för superhjältar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Linnea Hedengran; Alice Larsson; [2021]
  Nyckelord :Hjälte; Genus; Handbok för superhjältar; Intersektionalitet; Mobbning; Makt;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ge en kritisk belysning av hur superhjältemotivet och genus presenteras i bokserien Handbok för superhjältar som är populär bland barn och används i skolorna. Bokserien har även en tillhörande lärarhandledning där det finns tips och idéer för hur en kan jobbar med böckerna i skolan. LÄS MER

 2. 2. "Alla är vi lika" : En studie om genusmedveten litteraturundervisning i årskurs 1-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Svenska språket och genusvetenskap; Högskolan i Gävle/Svenska språket och genusvetenskap

  Författare :Magdalena Karlberg; Jennica Lundholm; [2021]
  Nyckelord :Högläsning; kriterier; genusperspektiv; litteraturanalys;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks genom kvalitativa och kvantitativa metoder vilka kriterier lärareanser viktiga när de väljer högläsningsböcker. I studien undersöks även vilka tankarlärarna har om att följa upp sin högläsning med sin elevgrupp. LÄS MER

 3. 3. Kvinnliga superhjältar i en maskulin värld : En jämförelse av tre kvinnliga superhjältar på film och i tv-serier mellan 1974 - 2020

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Filip Milosavljevic; Philip Wernersson; [2021]
  Nyckelord :female superheroes; superheroes; film analysis; gender; objectification.; kvinnligasuperhjältar; superhjältar; filmanalys; genus; objektifiering;

  Sammanfattning : In this essay, we examine how three female superheroes in movies are portrayed and how that role has changed over time. We have chosen to examine Wonder woman, Supergirl and Black widow. The time period exanimated was a period between 1974 and 2020. The time period was chosen by availability to material from real feature movies and TV series. LÄS MER

 4. 4. "Men puffärmarna fick stanna hemma" : En intervjustudie med småbarnsföräldrar om könsnormer och barnuppfostran

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Alice Lindborg; Ramina Buco Kiyorkis; [2021]
  Nyckelord :genus; kön; barn; normer; föräldrar; könsnormer; doing gender; symbolisk interaktionism;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur småbarnsföräldrar i medelklassområden i Stockholm resonerar kring det ständigt aktuella ämnet könsnormer och barnuppfostran. Sverige rankas ofta som ett av de mest jämställda länderna, men ojämställdhet finns fortfarande inom många olika sektorer i samhället – något som delvis kan kopplas till hur kön görs redan i småbarnsåldern. LÄS MER

 5. 5. Vilka makt- och genusnormer finns iskuggan av den normbrytandepyjamashjälten? : En analys av böckerna Handbok för superhjältar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Lina Lundqvist; [2020]
  Nyckelord :Makt; genus; kön; karaktär; normalisering; makthierarki; stereotyp; normkritisk;

  Sammanfattning : .... LÄS MER