Sökning: "Superia"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Superia.

  1. 1. U-Pb baddeleyite ages from mafic dyke swarms in Dharwar craton, India : links to an ancient supercontinent

    Master-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

    Författare :Kürsad Demirer; [2012]
    Nyckelord :U-Pb TIMS baddeleyite; mafic dykes; Dharwar craton; palaeoreconstructions; Superia; U-Pb TIMS baddeleyit; mafiska gångar; Dharwar kraton; palaeorekonstruktion; Earth and Environmental Sciences;

    Sammanfattning : .... LÄS MER