Sökning: "Supervision"

Visar resultat 1 - 5 av 866 uppsatser innehållade ordet Supervision.

 1. 1. The shifting landscape of ESG-investing in Sweden A qualitative study of how five Swedish fund companies plan to integrate the EU Action Plan on Sustainable Finance

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Marco Benedetto; Robin Thomsen; [2021-06-30]
  Nyckelord :ESG; Finance; Funds; Asset management; Sustainability; Greenwashing; SFDR; NFRD; Taxonomy; Investment.;

  Sammanfattning : The awareness of sustainability has increased significantly in recent years as a result ofchanges in the environment, economic trends and social structures. As a result of that,regulatory organizations have urged the European Union to overhaul the current regulationmade to govern sustainable investing in Europe as many in the industry have feltthat ESG performance reporting has lacked supervision. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenhet av att arbeta med suicidala patienter inom psykiatrisk affektiv öppenvård

  Magister-uppsats,

  Författare :Carl Beijbom; Patrik Eriksson; [2021-04-23]
  Nyckelord :Psykiatrisk omvårdnad; sjuksköterska; suicidala patienter;

  Sammanfattning : Background: Working with suicidal patients is professionally and emotionally exhausting. A suicide is a tragic event for everyone involved and leaves an emotional scar in the caregiver. Predicting suicide through risk assessment is difficult. LÄS MER

 3. 3. Audionomens perspektiv på par-handledning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Birgitta Wallström-Berg; [2021-01-05]
  Nyckelord :Peer-learning; supervisor; clinical education; Par-handledning; handledare; verksamhetsförlagd utbildning;

  Sammanfattning : Background: The role of supervising audiology students has received an increased amount of attention since the introduction of the peer-learning model a few years back. Peer-learning is a model used during the students’ clinical practice. It has a specific structure based on two students actively working together as peers. LÄS MER

 4. 4. ESG ett verktyg för Venture Capital-bolag : ESG:s betydelse som värdedrivareinom de olika investeringsfaser

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Almedin Mehinovic; Simeon Schäfer; [2021]
  Nyckelord :Venture Capital; VC-firms; ESG; Value Added; Sustainability; Portfolio companies; Pre-investment phase; Post-investment phase; Exit; Venture Capital; VC-bolag; ESG; Hållbart; Value Added; portföljbolag; Preinvesteringsfas; Post-investeringsfas; Exit;

  Sammanfattning : Bakgrund: Riskkapital är en betydande finansieringsmetod för unga företag. Riskkapital tillhandahålls av Venture Capital-bolag som har en betydande inverkan på det investerade företaget. Venture Capital-bolagens fokus under den period som de är investerade i portföljbolagen ligger på tillförsel av värde och övervakning. LÄS MER

 5. 5. Preventiva insatser vid fall hos äldre inom slutenvård : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Linnea Pyling; [2021]
  Nyckelord :fall; nursing; prevention; inpatients; elderly; fall; omvårdnad; prevention; slutenvård; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fall och fallskador hör till ett av de stora folkhälsoproblemen i Sverige men även internationellt. Fall är den vanligaste orsaken till skador hos äldre personer över 65 år och resulterar ofta i allvarliga konsekvenser för samhället, vården och individen. LÄS MER