Sökning: "Supply Chain Strategy"

Visar resultat 1 - 5 av 316 uppsatser innehållade orden Supply Chain Strategy.

 1. 1. THE SHIFT TOWARD ELECTRIFICATION IN THE AUTOMOTIVE INDUSTRY - A Scenario Analysis Investigating What Sourcing Mode for Lithium-Ion Battery Cells Original Equipment Manufacturers Can Take to Meet Future Demand in The United States

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Nicolina Jacobsson; Sara Svärd; [2020-07-22]
  Nyckelord :Automotive Industry; Electrification; Electrification in the United States; Lithium-ion Battery Cells; Scenario Planning; Sourcing; Sourcing Continuum; Transaction Cost Theory;

  Sammanfattning : The automotive industry is one of the main contributors to greenhouse gas emissions and hasconsequently commenced its transition toward producing more sustainable vehicles. Electric vehiclesare contributing to sustainable development and due to new components, original equipmentmanufacturers are facing substantial supply chain challenges. LÄS MER

 2. 2. Blockchain, the New Driver in the Automotive Global Supply Chains? - A multiple case study of the blockchain implementation barriers in the automotive industry

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Josefin Dahlbäck; Ida Söderlund; [2020-06-25]
  Nyckelord :MNCs; Global Supply Chains; Governance; Blockchain Technology; Transparency; Technology Implementation; Sustainability; Automotive Industry;

  Sammanfattning : MSc in International Business and Trade.... LÄS MER

 3. 3. Development of Framework for Drivers and Barriers in the Implementation of Supply Chain 4.0.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Stella Nwakuchi Ngwaba Adare; [2020-06-22]
  Nyckelord :Industry 4.0; Supply Chain 4.0; Digitalization; Systematic Literature Review; PESTEL; Drivers; Adoption; Barriers and Implementation;

  Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 4. 4. Captive Offshoring : En fallstudie på Seco Tools AB

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Mattias Palm; Måns Riesser; [2020]
  Nyckelord :Captive Offshoring; Riskhantering; CSR; Internationella försörjningskedjor; Kostnadsreducering;

  Sammanfattning : Captive offshoring innebär en förflyttning av utvalda aktiviteter till ett annat land där företaget som genomför förflyttningen också äger anläggningen och driver processen i egen regi. Att transferera produktionsprocesser till en ny plats kan innebära såväl positiva ekonomiska effekter som oväntad problematik kring allt från lokala lagar till kommunikationssvårigheter. LÄS MER

 5. 5. Turkisk klädekonomi : En fallstudie av tillverkare i Istanbul och deras industri

  M1-uppsats,

  Författare :Frej Johansson; [2020]
  Nyckelord :Turkey; Istanbul; textile; apparel; manufacturing; export; economic development; SWOT; FDI; supply chain management; China; Bangladesh;

  Sammanfattning : This paper describes textile production in Istanbul, Turkey. From its historical background to the challenges of today. The respondents have told about how they work, talked about competition, communication, achievements, investments and much more. LÄS MER