Sökning: "Supply Risk Assessment"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade orden Supply Risk Assessment.

 1. 1. Development of a Proactive Supply Risk Management Model

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik; Lunds universitet/Institutionen för teknisk ekonomi och logistik

  Författare :Albin Melin; Jesper Jensen Ehlers; [2021]
  Nyckelord :Supply Risk Management; SRM; Supply Chain Management; Swedish Agrifood Industry; Multiple Case Study; Constructive Research; Technology and Engineering; Business and Economics;

  Sammanfattning : Supply risk management (SRM) is a well-established aspect in the field of supply chain management (SCM) that has gained even more relevance due to the ongoing covid-19 pandemic. Many articles have been published relating to the topic, such as Norrman and Jansson (2004) and Zsidisin (2003a). LÄS MER

 2. 2. Akuta omvårdnadsåtgärder vid projektilskador hos hund

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Elin De Jong; Nanna Friman; [2020]
  Nyckelord :akut omvårdnad; djursjukvård; hund; projektilskada; skottskada; trauma; triage;

  Sammanfattning : Hundar med projektilskador utgör en relativt liten patientgrupp i Sverige. Det resulterar i en potentiell risk för att kunskap saknas hos djurhälsopersonal när det gäller det akuta omhändertagandet av dessa patienter, vilket är kritiskt eftersom denna patientgrupp kräver en snabb vård. LÄS MER

 3. 3. Hur kriser påverkar svenska industriföretag : En studie med avseende på globalisering, automatisering och standardisering

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Anton Dunström; Petter Falkenstrand; Daniel Gröttheim; [2020]
  Nyckelord :Crises; Globalization; Automation; Standardization; Supply Chain Risk Management; Onshoring; Offshoring; Cobots; Kanban; Kriser; Globalisering; Automatisering; Standardisering; Supply Chain Risk Management; Onshoring; Offshoring; Cobots; Kanban.;

  Sammanfattning : Med inspiration av rådande Coronakris analyserar denna rapport de kriser som påverkat svensk industri under de senaste tre decennierna med avseende på tre perspektiv: globalisering, automatisering och standardisering. En generell definition av en kris ges som grund för rapporten; det är plötsliga och snabba förändringar som bidrar till ett oförutsägbart händelseförlopp som inte sällan hamnar utom kontroll. LÄS MER

 4. 4. Marknadsanalys och riskbedömning av coliving : En undersökning kring marknaden för delat boende i Stockholm

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Elin Forsberg; David Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Coliving; market analysis; risk; Coliving; marknadsanalys; risk;

  Sammanfattning : Stockholms befolkning växer samtidigt som bostadsbristen blir allt mer tydlig. Stockholms bostadsmarknad ser effekten av urbanisering, efterfrågan är hög och tillströmningen av människor växer i rekordtakt. LÄS MER

 5. 5. Supply Risk Management as a means of achieving World Class Commodity Management

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik; Lunds universitet/Institutionen för teknisk ekonomi och logistik

  Författare :Fred Westerberg; Truls Nörgaard Grytli; [2020]
  Nyckelord :Proactive Supply Risk Management; Risk Management; Supply Chain Management; Sourcing; Commodity Management; Single Case Study; Survey; Axis Communication AB; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Background Axis Communications AB is a network surveillance company based in Lund, Sweden, that has experienced steady growth for several years. Axis has no own manufacturing and instead utilize contracted manufacturers around the world. LÄS MER