Sökning: "Support Schemes"

Visar resultat 1 - 5 av 93 uppsatser innehållade orden Support Schemes.

 1. 1. Förutsättningar för biogas i Europa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Jonatan Wilthorn; [2020]
  Nyckelord :Biogas Europa styrmedel lönsamhet; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The following study addresses the future biogas production in Europe. The aim is to identify the prerequisites for growth of production and utilization of biogas as well as opportunities for profitable biogas production on an industrial scale. LÄS MER

 2. 2. Chaos in Stellar Dynamics - Outcomes of Binary-Single interactions in Globular Clusters

  Master-uppsats, Lunds universitet/Astronomi; Lunds universitet/Institutionen för astronomi och teoretisk fysik

  Författare :Lucas Hellström; [2020]
  Nyckelord :Stellar Dynamics; Binary-Single interactions; Dynamical encounters; Additional processes; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Gravitational encounters between a single star and a binary system can frequently occur in the cores of dense stellar systems like globular clusters. These three-body scattering encounters can lead to a variety of outcomes since the energy of the binary components can be exchanged with the interacting single star. LÄS MER

 3. 3. Energy and Water Usage in the Manufacturing Industry : A study case to analyse, compare and decide where to reduce energy and water utilization

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Jorge López; Yully Constanza Rincón Franco; [2020]
  Nyckelord :Clustering; DB-index; Energy benchmarking; Energy management; Energy signature; Energy usage; k-means; KPI’s; load profile; Silhouette index; TOPSIS.;

  Sammanfattning : Increasing concern about global climate change has led to a growing interest in energy usage and water consumption. It is well known that changes in consumption habits lead to more efficient use of energy and water sources. LÄS MER

 4. 4. Från arbetsmarknadsutbildning till jobb : vad utmärker de utbildningar som framgångsrikast får sina deltagare i arbete?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Jan Larsson; [2020]
  Nyckelord :arbetsmarknad; matchning; effektivitet; benchmark; yrkesutbildning;

  Sammanfattning : Den svenska arbetsmarknadspolitiken håller på att ”reformeras i grunden” som det står i Januariavtalet. I princip all förmedling flyttas från Arbetsförmedlingen till privata aktörer. LÄS MER

 5. 5. A feasibility study on pairinga smartwatch and a mobile devicethrough multi-modal gestures

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Dario Bernardi; [2019]
  Nyckelord :Mobile devices; Security; Pairing; Signal; Processing; Multimodal Gestures;

  Sammanfattning : Pairing is the process of establishing an association between two personal devices. Although such a process is intuitively very simple, achieving a straightforward and secure association is challenging due to several possible attacks and usability-related issues. LÄS MER