Sökning: "Support Schemes"

Visar resultat 1 - 5 av 92 uppsatser innehållade orden Support Schemes.

 1. 1. A feasibility study on pairinga smartwatch and a mobile devicethrough multi-modal gestures

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Dario Bernardi; [2019]
  Nyckelord :Mobile devices; Security; Pairing; Signal; Processing; Multimodal Gestures;

  Sammanfattning : Pairing is the process of establishing an association between two personal devices. Although such a process is intuitively very simple, achieving a straightforward and secure association is challenging due to several possible attacks and usability-related issues. LÄS MER

 2. 2. Delningsekonomi på mellanstora städers villkor : Styrning och planering av delningsekonomi i Umeå

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Jesper Kramers; [2019]
  Nyckelord :Sharing Economy; Urban Governance; Public-Commons Partnership;

  Sammanfattning : This thesis focuses on how local administrations in mid-sized cities can govern and plan for the sharing economy. To explore this, a case study of Umeå municipality's work on the sharing economy is carried out. LÄS MER

 3. 3. "Det är inte samma på stora slätter i Frankrike som i skogen utanför Arvika" - En studie om hur värmländska jordbrukare uppfattar miljöaspekten i EU:s jordbrukspolitik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Maja Sörensen; [2018-02-07]
  Nyckelord :CAP; environment; farmers; attitudes; scales; areas facing natural constraints; decision-making; miljö; attityder; skalor; beslutsfattande; värmland;

  Sammanfattning : The environmental aspects of the European Common Agricultural Policy, CAP, are of increasing importance. In this study, the author investigates how farmers in an area facing natural constraints view the supports in CAP from an environmental perspective. LÄS MER

 4. 4. Dimensionering och optimering av ett PV-system för en elintensiv industribyggnad i södra Norrland : En fallstudie med avseende på teknik, ekonomi och klimat

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem

  Författare :Tobias Skeppstedt; [2018]
  Nyckelord :PV-system; dimensionering; optimering; tillverkningsindustri; ekonomisk återbetalningstid; växthusgasutsläpp; elmix;

  Sammanfattning : Utbyggnaden av PV‑system (solcellsanläggningar) har ökat exponentiellt under senare år, både internationellt och i Sverige. Några av anledningarna till detta är framförallt att tekniken blir billigare och allt mer effektiv, samt att tekniken ses som en av lösningarna på problematiken kring klimatförändringar. LÄS MER

 5. 5. Not (B)interested? Using Persuasive Technology to Promote Sustainable Household Recycling Behaviour : An Identification and Implementation of Key Elements with Focus on Young Adults in Sweden

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Christina Bremer; [2018]
  Nyckelord :Persuasive Technology; Behaviour Change Support System; Household Recycling Behaviour; Recycling Habits; Waste Management in Sweden; Research through Design; Sustainable Human-Computer Interaction;

  Sammanfattning : As waste is separated at the source, the success of the Swedish recycling system largely depends on an active participation of households. However, especially young people were found to not consistently follow their local recycling schemes. LÄS MER