Sökning: "Support functions"

Visar resultat 1 - 5 av 960 uppsatser innehållade orden Support functions.

 1. 1. Kommunikation vid afasi - Hur gör fysioterapeuten?

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi

  Författare :Linnéa Rydén; [2023]
  Nyckelord :Stroke; afasi; rehabilitering; fysioterapeut; kommunikation;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING                                                                                      Bakgrund: Afasi är en nedsättning av språkliga funktioner som oftast orsakas av stroke. För en person med afasi är det i varierande grad svårt att kommunicera. LÄS MER

 2. 2. Varför välja sitt yrke? : -en kvalitativ studie om socialarbetarnas väg till arbetet med barn

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Tilda Karlsson; Anton Alexandersson; [2022]
  Nyckelord :social Worker; alturism; motive; social work with children; gender; socialsekreterare; altruism; motiv; socialt arbete med barn; genus;

  Sammanfattning : The aim of this study is to gain an understanding of what makes people choose to work with children in the context of social work. Thereby deepening the knowledge of what motivates people to work within social services with children. LÄS MER

 3. 3. Taylor i välfärden : Arbetsstudier i svensk sjukvård 1944–1960

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Gerhard Skriveus; [2022]
  Nyckelord :Taylorism; public sector; healthcare; hospitals; work studies; Sweden; Taylorism; offentlig sektor; sjukvård; sjukhus; arbetsstudier; Sverige;

  Sammanfattning : In this paper I analyse the first use of work studies in Swedish hospitals, between 1944 and 1960. The overall purpose of the study is to increase the knowledge of how Taylorism was introduced in the Swedish welfare state. LÄS MER

 4. 4. Sjukhusprästens stöd och vägledning till föräldrar med kroniskt svårt sjuka barn : En studie i religiös coping

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Religionsvetenskap

  Författare :Pernilla Kvarmans; [2022]
  Nyckelord :religiös coping; religionspsykologi; Pargament; sjukhuspräster; kroniskt sjuka barn; föräldrar med sjuka barn;

  Sammanfattning : Purpose: the main purpose was to identify in what way the clinical practice could support parents with chronically ill children. Clinical practice meaning therapist, hospital chaplain orparish priest. Questions: the main question was “in what way do hospital chaplains support parents with chronically ill children?”. LÄS MER

 5. 5. Stigmatisering av individer med schizofreni utanför vården : En deskriptiv litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Med-Vårdvetenskap

  Författare :Luma Al- Barghouthi; Sarah Sager; [2022]
  Nyckelord :Schizophrenia; media; stigma; experiences; Schizofreni; media; stigmatisering; upplevelser;

  Sammanfattning : Background: Schizophrenia is a psychosis mental illness which the cognitive functions are somehow impaired. This sickness is still surrounded by prejudice, fear and ignorance.Aim: The aim of this descriptive literature study was to describe the experiences of stigma outside the hospital for people with schizophrenia. LÄS MER