Sökning: "Supporter modellen"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Supporter modellen.

 1. 1. Identifiering och analysering av faktorer som Påverkar fotbollsövergångsummor

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Adib Kamal; Patrick Zarabi; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta kandidatarbete, inom matematisk statistik och Industriell Ekonomi, består av två delar. Syftet med den första delen är att, med hjälp av en multipel linjär regression, skapa en prediktionsmodell för priset på transferövergångar för fotbollsspelare. Datan för studien samlades från den tyska hemsidan transfermarkt.co. LÄS MER

 2. 2. From Different Perspectives : A case study of a slum area in Bhubaneswar, India

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign

  Författare :Lena Johansson; Emma Josefson; [2011]
  Nyckelord :Slum; MFS; Orissa; Bhubaneswar; Indien; Urbanisering; Informalitet; Fattigdom; Slumuppgradering; Provider modellen; Supporter modellen; Postkolonialism; Värden;

  Sammanfattning : In From Different Perspectives - A Case Study of a Slum Area in Bhubaneswar, India we set out to investigate the residential effects of a very special phenomenon. In 2007/08 we entered the Urban Millennium when for the first time in history as many people lived in cities as on the countryside. LÄS MER