Sökning: "Supportive environments"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade orden Supportive environments.

 1. 1. Tillämpning av evidensbaserad design vid gestaltning av två trädgårdsrum på GreveGarden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Jenny Sjöstrand; [2020-10-06]
  Nyckelord :Design proposal; Nature-based rehabilitation; Health design; Evidence-based design; EBD; Evidence health design; Supportive environments; Healing garden;

  Sammanfattning : Mental illness is rising dramatically in Sweden and accounts for as much as 46 % of all ongoing sick leave. Studies show that between 2011 and 2017, the increase due to psychiatric afflictions was 129 %, with the vast majority of cases concerning women in the public sector. LÄS MER

 2. 2. Coworking spaces for facilitating social entrepreneurship : the case of La Paz, Bolivia

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Lucas Du Priest; [2020]
  Nyckelord :coworking spaces; social entrepreneurship; La Paz; Bolivia; Social Sciences;

  Sammanfattning : Generally credited to have originated in 2005, coworking spaces provide hybrid work environments to individual professionals, entrepreneurs, and start-ups. Simultaneously, social entrepreneurship has received increasing attention as a solution to topical problems. LÄS MER

 3. 3. The Pathway to Sporting Excellence in Swedish Table Tennis : A Holistic Ecological Case Study

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Michaela Karlsson; [2020]
  Nyckelord :holistic ecological approach; talent development; table tennis;

  Sammanfattning : The holistic ecological approach (HEA) suggests that athlete’s talent development is influenced by the environment in which the athlete is embedded, and that some environments are more successful in facilitating athlete’s junior to senior transition. This study uses the HEA and the two working models to examine one effective talent development environment in Swedish table tennis. LÄS MER

 4. 4. Annebergsskolan - en undersökning av normkritiska pedagogiska rum

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Emma Vehmaa Arnberg; [2020]
  Nyckelord :norm-critical pedagogy; feminist pedagogy; normkritisk arkitektur; pedagogik; pedagogy; public pedagogy; feministisk arkitektur; Actor Network Theory; ANT; aktant och nätverk; Herman Hertzberger; klustrande arkitektur; clustering architecture; normkritisk pedagogik; feministisk pedagogik; allmän pedagogik; Jesper Magnusson; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : The thesis investigates how a norm-critical perspective on learning can impact the architectural design, and the aim is not to challenge the school as a form but to mediate a more supportive learning environment. The norm-critical, feminist and public pedagogy highlights the necessity of change towards collective learning with the individual in mind that includes introvert and extrovert personalities as well as active and passive activities, challenging existing norms and acknowledge that pedagogic environments surround us and affect our everyday life and development as individuals in society. LÄS MER

 5. 5. I en stödjande miljö är hälsosamma val enkla val : En kvantitativ studie om konsumenters upplevelser av hälsosamma livsmedelsval

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Terése Olofsson; Hanna Pettersson; [2020]
  Nyckelord :Health promotion; supportive environments; healthy food choices; grocery; food; health; marketing; food choices; socioeconomics; behavioral economics; hälsopromotion; stödjande miljöer; hälsosamma livsmedelsval; dagligvaruhandel; livsmedel; hälsa; marknadsföring; matval; socioekonomi; beteendeekonomi;

  Sammanfattning : Introduktion: Ohälsosamma matvanor är en av de största riskfaktorerna för ohälsa och förekommer oftare i socioekonomiskt svagare grupper. Tillgängligheten av livsmedel påverkar både vilka kostval vi gör och hur mycket vi konsumerar. Marknadsföring påverkar tillgängligheten och används för att styra konsumenternas livsmedelsval. LÄS MER