Sökning: "Suröl"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Suröl.

  1. 1. Mjölksyrabakterier i suröl

    M1-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master); Lunds universitet/Livsmedelteknisk högskoleutbildning - YTH

    Författare :Fredrik Andersson; Sandy Koleszar; [2019]
    Nyckelord :Suröl; mjölksyrabakterier; probiotika; Sour beer; lactic acid bacteria; probiotics; livsmedelsteknik; food engineering; Agriculture and Food Sciences; Technology and Engineering;

    Sammanfattning : Suröl är en dryck som ökat i populäritet, speciellt bland folk med stort intresse för hantverksöl och mikrobryggerier. Allt fler bryggerier vågar nu att gå utanför sin trygghetszon med att använda jäst av typen Saccharomyces cerevisiae och istället börjar experimentera med bakterier och jäst som tidigare ansetts vara produktförstörande, till exempel olika mjölksyrabakterier och vildjäst. LÄS MER