Sökning: "Surfplatta"

Visar resultat 1 - 5 av 239 uppsatser innehållade ordet Surfplatta.

 1. 1. Förskollärarnas syn på hur man arbetar med natur och miljö tillsammans med det pedagogiska verktyget surfplattan i förskolan. : En studie om vad surfplattan kan bidra med i den pedagogiska verksamheten.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Johanna Härell; Stephanie Gratwohl Ochoa; [2019]
  Nyckelord :tools; tablet; education; ipad; ICT; biology; nature; environment; ar-tifacts; verktyg; surfplatta; undervisning; Ipad; IKT; biologi; natur; miljö; artefak-ter;

  Sammanfattning : Den här studien syftar till att bidra med mer kunskap om hur förskollärarna ser på surfplattan i förskolan och om den används i undervisning om natur och miljö, samt vilka för- och nackdelar som finns med att använda surfplatta.   I vår studie har vi valt att ha två metoder då vi vill ha ett bredare perspektiv för hur förskollärarna använder sig av surfplattan i undervisning om natur och miljö. LÄS MER

 2. 2. Anpassningar för en tryggare tillvaro : En studie om anpassningar för barn i neuropsykiatriska svårigheter i förskolan

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Amanda Sjölund; Tove Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att undersöka hur anpassningar och tillgänglighet skapas i förskolans lärmiljöer för barn i neuropsykiatriska svårigheter samt hur detta kommer till uttryck i verksamheten utifrån förskollärarnas perspektiv. Arbetet utgår från ett sociokulturellt perspektiv som beskriver hur lärandet sker i den sociala omgivningen, samt ett relationellt perspektiv som belyser att omgivningen bör anpassas efter barnet. LÄS MER

 3. 3. Domesticering av appar i hemmiljön

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Emma Hast; Susanna Eliasson; [2019]
  Nyckelord :mediestudier; domesticering; domesticeringsprocess; moralisk ekonomi; digitala medier; appar; General Works;

  Sammanfattning : Domesticeringen av teknologier inom medie- och kommunikationsvetenskap innebär att det digitala mediet utvecklas från att vara en okänd teknologi till att bli integrerat och inneha sin självklara plats i den vardagliga kontexten. Domesticering följer de fyra stegen i domesticeringsprocessen: beslagtagandet där mediet förvärvas av konsumenten, objektifieringen där mediet introduceras i den vardagliga kontext som tillhör konsumenten, integrationen där mediet finner sin plats och sitt syfte i den vardagliga kontexten och omvandlingen där mediet blir en symbol för något i den vardagliga kontexten. LÄS MER

 4. 4. Digitala verktyg som kompletterande hjälpmedel i ämnet svenska i årskurs 1–3 : En kvalitativ studie om hur lärare använder digitala verktyg i kompletterande syfte i ämnet svenska i lågstadiet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Yosif Fahmi; Tim Gomes; [2019]
  Nyckelord :digitala verktyg; svenska; IT; surfplatta; dator; kompletterande hjälpmedel.;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie handlar om att förstå hur lärare kan använda digitala verktyg i ämnet svenska och vilka hinder och möjligheter som finns i användandet av digitala verktyg. Intervjuer och observationer har skett för att förstå lärarens sätt att använda digitala verktyg och hur det kan påverka undervisningen. LÄS MER

 5. 5. Digital besökslogg: Ett steg mot ett modernare kundbemötande

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013)

  Författare :Lucas Pettersson Strömsjö; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats beskriver utvecklingen av en lösning vars syfte är att modernisera det bemötande som gäster får på uppdragsgivarens kontor. Lösningen består av en applikation som körs på en surfplatta, en applikation för administration av dess data samt en molnbaserad databas, där Entity Framework är en central del för att koppla samman dessa komponenter. LÄS MER