Sökning: "Surrealism"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade ordet Surrealism.

 1. 1. The Hell Harp of Hieronymus Bosch. The building of an experimental musical instrument, and a critical account of an experience of a community of musicians.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Johannes Bergmark; [2019-10-08]
  Nyckelord :Experimental musical instruments; improvised music; Hieronymus Bosch; musical performance art; music sociology; surrealism;

  Sammanfattning : Link to video 9 is found in the pdf document.... LÄS MER

 2. 2. Drömmen i dåliga bilder -En studie om estetiken i Beyond the Black Rainbow och Inland Empire

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Kim Jakobsson; Daniel Sandberg; [2019]
  Nyckelord :Shlovsky; Freud; defamiliarization; ostranenie; the uncanny; uncanny valley; aesthetics; cinematography; image; grain; ugliness; surrealism; Beyond the Black Rainbow; Inland Empire; David Lynch; Panos Cosmatos;

  Sammanfattning : This thesis examines visionary directors David Lynch and Panos Cosmatos aesthetics in the films Inland Empire and Beyond the Black Rainbow. Two films with surrealistic aspects that are using a form of degraded aesthetics to achieve a certain kind of cinematography that is rarely seen in the industry. LÄS MER

 3. 3. Hur skiljer man sig från normen? Att visuellt identifiera ett band inom indiegenren

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Louise Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :musik; genre; indie; band; visuell; identitet; musikaliskt; uttryck; värdeord; normbrytande;

  Sammanfattning : Musikgenrer skiljer sig åt både visuellt och musikaliskt och det finns ett behov av att visa på tillhörighet och samtidigt differentiera sig. Inom indiegenren vill man differentiera sig från den normativa mainstreamgenren och gör detta genom att trycka på ord som exempelvis personligt och nostalgiskt. LÄS MER

 4. 4. David Lynch och fotografiet : The Factory Photographs

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Jonas Valthersson; [2018]
  Nyckelord :David Lynch; The Factory Photographs; photography; surrealism;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att genom semiotisk analysmetod och fototeori, om fotografiet som medium, försöka tolka David Lynchs fotografiska bildspråk i en motivanalys av två fotografier ur The Factory Photographs. Om upplevelsen av dessa fotografier kan förändras genom resonemang hämtade från främst filosoferna Roland Barthes och Susan Sontag. LÄS MER

 5. 5. In flux strategy : solidago life support

  Master-uppsats, Konstfack/Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation (DIV)

  Författare :Johan Krantz; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The cultural concepts of identity, life and nature are under constant negotiation. The world have been defined as; the given (nature) and the constructed (culture). Without this constructed dichotomy it is more complex. LÄS MER