Sökning: "Surrogacy"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade ordet Surrogacy.

 1. 1. Surrogatmoderskap i svensk rätt - Om surrogatmoderskap i svensk rätt och kriminalisering av surrogatförmedling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Fanny Zakariasson; [2020]
  Nyckelord :straffrätt; surrogatmoderskap; surrogatförmedling; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Frågan om surrogatmoderskap har under det senaste året aktualiserats bland annat med anledning av två domar från Högsta domstolen. Domarna rörde erkännande av utländsk dom i syfte att fastställa rättsligt föräldraskap i Sverige för tilltänkta föräldrar till barn födda genom surrogatarrangemang. LÄS MER

 2. 2. Gestational Surrogacy or Wombs for Rent? An analysis of the surrogacy debate in Spain.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Graduate School; Lunds universitet/Master of Science in Development Studies; Lunds universitet/Master of Science in Social Studies of Gender

  Författare :Rocío Urías Martínez; [2020]
  Nyckelord :Surrogacy; Wombs for rent; Discourse Theory; Bodily autonomy; Redistribution; Recognition; Biopolitics; Social Sciences;

  Sammanfattning : Surrogacy is a much-discussed issue in Spain since in 2017 the political party Ciudadanos proposed in parliament a law to legalize altruistic surrogacy. Since then, the main political parties have constructed a discourse on surrogacy, positioning themselves in favor of or against its legalization. LÄS MER

 3. 3. Erkännande av utländska domar beträffande moderskap i surrogatarrangemang : Principen om barnets bästa och barnets rätt till privat-och familjeliv

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Hanna Besic; [2020]
  Nyckelord :surrogacy surrogacyarrangements; surrogatarrangemang moderskap faderskap erkännande av utländska domar fastställande av moderskap moderskapspresumtionen faderskapspresumtionen presumtion assisterad befruktning privat- och familjeliv;

  Sammanfattning : Surrogatarrangemang väcker många känslor hos individer och det är en pågående debatt huruvida det ska legaliseras eller inte. I ett nytt avgörande från Högsta domstolen, NJA 2019 s. 504, erkänner domstolen ett utländskt avgörande beträffade moderskap inom surrogatarrangemang. LÄS MER

 4. 4. Europakonventionen och det rättsliga föräldraskapet efter ett gränsöverskridande surrogatarrangemang : En undersökning av svensk rätt mot bakgrund av de krav som ställs enligt artikel 8 i Europakonventionen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Rebecka Målquist; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Europadomstolens första rådgivande yttrande och dess effekter i svensk rätt : En analys av effekterna för fastställande av rättsligt föräldraskap för tilltänkta mödrar vid surrogatarrangemang

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Linnea Söderqvist; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER