Sökning: "Survivor"

Visar resultat 1 - 5 av 71 uppsatser innehållade ordet Survivor.

 1. 1. Livskvalité hos personer som överlevt sepsis

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Wilma Rahm; Helena Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Sepsis; Survivor; Quality of life; Livskvalité; Sepsis; Överlevare;

  Sammanfattning : Bakgrund Sepsis är ett problemområde internationellt. Snabb behandling är av vikt för att undvika att sepsis utvecklas till septisk chock. Septisk chock kan innebära förödande konsekvenser och i värsta fall kan den drabbade avlida. Syfte Att beskriva personers livskvalité efter att ha överlevt sepsis. LÄS MER

 2. 2. Masspermittering till följd av Covid-19 : En speciell situation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Daniel Sparrow; Henrik Werner; [2020]
  Nyckelord :permittering; masspermittering; layoff survivor sickness LSS ; covid-19; kvarvarande; arbetsrelaterad hälsa;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka i vilken utsträckning kvarvarandes upplevelser överensstämmer med Layoff survivor sickness (LSS) samt att få insikt i hur de kvarvarande upplever sin arbetssituation när kollegor blivit permitterade. Undersökningen är en kvalitativ studie med induktiv ansats. LÄS MER

 3. 3. Livet efter bröstcancer, vårdens bemötande av överlevare till bröstcancer och deras upplevelser

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sofia Sundberg; Jennifer Steen; [2020]
  Nyckelord :Breast cancer; recovery; survivor; experience; Bröstcancer; återhämtning; överlevare; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet rapporterade cancerfall stiger allt mer och varje år drabbas 9000 svenskar av bröstcancer. Detta gör bröstcancer till den vanligaste cancersorten hos kvinnor och näst mest förekommande cancersorten i världen. LÄS MER

 4. 4. Teaching the Holocaust with survivor testimonies. : Survivor testimonies and the absence of victims’ voices in Uruguayan and Argentinian syllabi and textbooks on the Holocaust.

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Historiska institutionen

  Författare :Gianina Tamara Miguez Selayarán; [2019]
  Nyckelord :Holocaust; Teaching; Uruguay; Argentina; Kieran Egan; Content Analysis; Testimony;

  Sammanfattning : The aim of this research is to analyse whether the educational materials available to teachers of history at secondary level in Uruguay and Argentina, are appropriate for the objective of  teaching the Holocaust through the emotional engagement of students with the content. More specifically, I argue that witness testimonies, when they are included in the materials and used as providers of meaning and insight, in complement to the historian narratives and not merely as decoration, have the potential to produce effective and durable learning through emotional engagement. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors upplevelser av bröstcancer efter avslutad primärbehandling : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Razber Koydal; Terese Tegberger; [2019]
  Nyckelord :Female; Breast neoplasms; Survivor; Perception.; Kvinnor; Bröstcancer; Överlevnad; Upplevelse. ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste dödsorsaken bland kvinnor och är den vanligaste cancersjukdomen i Sverige. Sjukdomen behandlas med kirurgi, strålning, cellgifter och hormoner. Omvårdnaden på dessa kvinnor grundar sig på att stötta, hjälpa och motivera till egenvård, självförtroende och förändra syn på livet. LÄS MER