Sökning: "Sus Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Sus Andersson.

 1. 1. El poder oculto en las palabras : Análisis crítico de las estructuras ideológicas del primer discurso de investidura del expresidente Alberto Fujimori

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Romanska och klassiska institutionen

  Författare :Ivette Margarita Andersson; [2020]
  Nyckelord :Análisis crítico del discurso; estructuras ideológicas; política peruana; Alberto Fujimori; Lingüística.;

  Sammanfattning : En este trabajo de investigación nos proponemos examinar el primer discurso de investidura del expresidente peruano Alberto Fujimori pronunciado en 1990. Nuestro objetivo principal es poder entender cómo las ideologías determinan los diferentes niveles de estructuras del discurso. LÄS MER

 2. 2. User interface for registering and sharing health data for patients with chronic diseases

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Niklas Andersson; [2019]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The cost of healthcare in Sweden has risen steadily since the beginning of the 21st century and one of the major contributors to the increase are chronic diseases. Chronic diseases are complex and long-lasting disorders which cause disability and death worldwide. LÄS MER

 3. 3. Design och utkast av ett informationssystem för akutkliniken vid Karolinska Sjukhuset : Design samt utvärdering av prototyp för akutpatienter i väntan på vård

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Jonatan Andersson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : På Karolinska Sjukhusets akutklinik i Solna har man upplevt problem med att personalen får lägga mycket tid på att besvara på patienters frågor som man många gånger tror beror på brist av information. Syftet med studien var att visa på hur ett informationssystem skulle kunna öka den s.k. LÄS MER

 4. 4. Poesía cargada de violencia: Una comparación entre Amuleto y Nocturno de Chile de Roberto Bolaño

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Spanska

  Författare :Jennie Andersson; [2012]
  Nyckelord :Amuleto; crítica social; Nocturno de Chile; novela corta; poesía; resistencia; Roberto Bolaño; violencia.; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Esta tesina se enfoca en la relación entre la violencia y la literatura en dos novelas breves, Amuleto y Nocturno de Chile del novelista y poeta chileno Roberto Bolaño. Es un escritor que en sus obras continuamente critica al establecimiento literario y su sumisión al poder totalitario de las dictaduras latinoamericanas de los años sesenta y setenta. LÄS MER

 5. 5. Activity Quantification of Yttrium-90: PET as compared to Bremsstrahlung SPECT

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sjukhusfysikerutbildningen

  Författare :Christian Andersson; [2012]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Introduction: Cancer treatment is a process with continuous development. The most common treatment, within the field of radiation physics, is external radiation therapy, whereas one of the least common methods is Selective Internal RadioTherapy (SIRT). SIRT is a rather novel method for treating liver carcinoma. LÄS MER