Sökning: "Susan Smith"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Susan Smith.

 1. 1. Pearls Airport's Urban Village

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Susan Smith Berggren; [2020]
  Nyckelord :Participatory Design; Inclusive Design; Hurricane Resilience; Social Housing; Eco-System Design; Recourse efficiency; Energy Generating; Social Welfare; Affordability; Flexibility; Rural Wasteland; The Caribbean; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : On the north east coast of the Caribbean island Grenada, there´s an abandoned airport. This extraordinary environment is located in a valley between tropical mountains covered by lush rain forest. The landing stripe is a 1,5-kilometer-long runway of history, facing the rough Atlantic Ocean. LÄS MER

 2. 2. Att skapa förutsättningar för stadsliv genom inkluderande design : ett gestaltningsförslag för S:t Eriks torg i Uppsala

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Josef Östblom; Susan Smith; [2017]
  Nyckelord :gestaltning; inkluderande design; mänsklig aktivitet; offentliga rum; stadsliv; tillgänglighet;

  Sammanfattning : När städer förtätas bli kvalitativa offentliga rum en viktig faktor för livet i staden. De offentliga rummen är medborgarnas gemensamma resurs. Genom design som verktyg kan alla inkluderas i en stad med god livsmiljö. LÄS MER

 3. 3. Gränsöverskridande antimode : subversivt mode och subkulturella stilikoner som inspirationskälla i samtida mainstreammode

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för modevetenskap

  Författare :Zandra Waldestam; [2015]
  Nyckelord :Patti Smith; Alexa Chung; trendsetter; identity; role; distinction; style icon; fashion; mainstream; subculture; Antifashion; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : ”Cross-boundary Antifashion - Subversive fashion and subcultural styleicons as a source of inspiration within contemporary mainstream fashion” is a bachelor thesis themed, as the name suggests, on how subversive fashion is diffused to a mainstream context. The main purpose of this thesis is to contribute to the current discourse and earlier studies of subcultural fashion by filling a gap of knowledge in which the counter-effects and cross-boundary aspects of mainstream and antifashion often have been neglected. LÄS MER

 4. 4. Politiska nätverk och Nord Stream : En möjlighet att vara med och påverka

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhällsvetenskap

  Författare :Lars André Roos; [2007]
  Nyckelord :Politiska nätverk;

  Sammanfattning : AbstractPaper in political science, C-level, by Lars A Roos, spring semester 2007. Tutor: Susan Marton. “Policy networks and Nord Stream.”The purpose of this paper is to examine how the government and interest groups have been working together to commonly prevent the building of a gas pipeline in the Baltic Sea. LÄS MER